1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Y
 26. Z
 27. Å
 28. Ö

Elin Hansdotter 1758–1832

Kön: Kvinna Referensnummer: 277 Id: I14116 Levnadsålder: 73

Levnadsbana

Född1758-07-01 Båtsmansmåla, Rödeby (K) sn1
Gift (20) med
Olof Bondesson (1737–1811)
1778-11-06 Fridlevstad (K) sn2
Sonen Bonde Olsson föds (21)1779-09-17 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn3
Sonen Olof Olsson föds (22)1780-12-03 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn4
Dottern Karin Olasdotter föds (25)1783-08-17 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn5
Sonen Hans Olsson föds (27)1786-02-21 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn6
Dottern Cecilia Olasdotter föds (29)1788-01-16 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn7
Sonen Peter Olsson föds (33)1791-08-08 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn8
Sonen Jonas Olsson föds (35)1793-09-01 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn9
Sonen Jakob Olsson föds (37)1796-03-06 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn10
Dottern Maria Olsdotter föds (43)1802-04-04 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn11
Fadern Hans Olofsson dör (≈45)före 1804 Båtsmansmåla, Rödeby (K) sn

ej funnen Rödeby 1798-1804

Maken Olof Bondesson dör (52)1811-05-22 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn12
Bosatt (≈63)1822 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn13
Död (73)1832-02-11 Nävragöl, Fridlevstad (K) sn14

ej funnen

Källor

 1. Rödeby (K) fs C:1696-1770 CI:3, SE/SVAR/LLA-133100033/C, Födda Rödeby 1696-1770 Vigda Rödeby 1696-1770 Döda Rödeby 1696-1768, (GID 1774.17 SVAR (49 978) 8 kort). sid 431. 1758. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  1 Julii; föddes och utsuma? döptes Hans Olufsson och h Karin Månsdot i Båtsmansmåla dot Elin, bars till dopet af hustru Ingesdtr i Idehult, witt: Nils Ingesson i Gräggemåla, Måns Andersson i Spjutsby, h Botil Pers i Figgemåla, pig Kirstin Månsdtr i Spjutsby; kt 13 Aug

 2. Fridlevstad (K) fs E:1766-1860 EI:1, SE/SVAR/LLA-133100010/E, Vigda Fridlevstad 1766-1860 Döda Fridlevstad 1765-1860, (GID 1751.23). GID 1751.23.62300. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Vigda Fridlevstad 1766-1860, 1778 nr 13

  d 6 November; Copulerades drängen och hemmansägaren Oluf Bonde: ifrån Näfrajöl samt pigan Elin Hansdotter ifrån Båtsmansmåla

 3. Fridlevstad (K) fs C:1766-1834 CI:4, Fridlevstad fs moderförsamling i Fridlevstad, Rödeby pastorat, Födda Fridlevstad 1766-1834, (NAD SE/LLA/13538/C I/4 AD www.arkivdigital.se/sources/2134 SVAR (49 937) 14 kort SE/SVAR/LLA-133100010/CI Genline: GID 1751.18, 1751.22.). GID 1751.22.6700. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fridlevstad 1766-1834, sid 255, 1779 nr 53

  d 17de September; föddes och den 26 dito döptes Oluf Bondessons och dess hustru Elin Hans dotters Son ifrån Näfrajöl Nom Bonde. hustru Sissa Månsd i Fahlan, Tes: Oluf Svensson i Alleboda dn? Jon Bondesson i Näfrajöhl, Oluf Persson i Beseboda. Hustrun Ingri Truelsd i Båtsmansmåla, pigan Karin Bondes dotter och Elin Frans? dotter i Näfrajöl.; d 7 Novbr; 20 Åhr; Jbm?

 4. Fridlevstad (K) fs C:1766-1834 CI:4. GID 1751.22.7600. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fridlevstad 1766-1834, sid 273, 1780 nr 61

  d 3 Dec; föddes och d 10de dito döptes Oluf Bonde Bond dess hustru Elin Hansdotters Son Ifrån Näfrajöl Nom Oluf. hustru Ingri Trulssos ifrån ifrån Båtsmansmåla, Tes: Skomak Per Månsson, do Carl Månsson, Jöns Jönsson i Näfrajöl, hustrun Ingjer Jöns, pigan Karin Bondesdotter och Karin Karls dotter i Näfrajöl; d 7de Januari 1781; 22 åhr; Jb

 5. Fridlevstad (K) fs A:1733-1800 AI:1-2, SE/SVAR/LLA-133100010/AI AI:1-2, HFL & Kommunion Fridlevstad 1733-1800 (1733, -51, -53, -71, -86, -93, 1800), (SVAR (49 922) 11 kort, GID 1751.1.). GID 1751.22.9900. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fridlevstad 1766-1834, sid 319, 1783 nr 49

  d 17 Aug; föddesoch d 25 dito döptes Oluf Bondessons vid dess hustru Elin Hansdotters dotter ifrån Näfrajöl Nom Karin. hustru Elin Åkes i Näfrajöl, Test Hemmanbruk Per Månsson, drängen Bonde Månsson, ... Måns Fransson? i Fahlan, hustrun Ingjer Jöns, pig Karin Bondesdotter och Karin Frans? dotter ifrån Näfrajöl; d 5te october; 24 åhr; Jb

 6. Fridlevstad (K) fs C:1766-1834 CI:4. GID 1751.22.12600. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fridlevstad 1766-1834; 1786 nr 23

  d 21sta Februari; föddes och den 26 dito döptes Oluf Bondesson och hustru Elin Hans dotter Son ifrån Näfrajöl Nom Hans. Hustrun Maria Olus ifrån Bäseboda? Tes: Mans Jonsson i Fahlan, Petter Husberg i Gusjöl, dräng Jon Bondesson i Fahlan, Truls Holmesson i Båtsmansmåla, Enk Jörgen Jöns i Näfrajöl, Pigan Karin Bondes och Elin J.. dotter i Näfrajöl; d 24de april; 45 åhr; JE

 7. Fridlevstad (K) fs C:1766-1834 CI:4. GID 1751.22.14500. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Frildlevstad 1766-1834, sid 407, 1788 nr 2

  d 16de January föddes och den 20de do döptes Bonden Olof Bondesons och justru Elin Hans dotters dotter ifrån Näfrajöl Nim Cicilia. Hon bars till dopet af hustrun Sisa Mons Berg? ifråb Fahlan. Testes Truls Holmeson ifrån Båtsmansmåla, Olof Persson ifrån Beseboda och dr Jon Bondesson ifrån Näfrajöl, hustrun Märta Pers ifrån doarmeg?, pigor Kerstin Persdotter och Cicilia Bondesdotter ???; d 25 marti; 29 år; GC

 8. Fridlevstad (K) fs C:1766-1834 CI:4. GID 1751.22.17800. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fridlevstad 1766-1834, sid 473, 1791 nr 52

  d 8de Aug föddes och den 14de dito döptes Bonden Olof Bondessons och hustru Elin Hans dotters Son ifrån Näfrajöl Nom Peter som bars till dopet af hustrun Karin Stafs ifrån Staffernsby. Testes Mons Persson ifrån Fhalan, Truls Holmesson ifrån Båtsmansmåla och drängen Per Jönsson ifrån Nefrajöl, hustrun Gertrud Modig Ibidem pigor Karin Pers? dotter ibidem och Elin Truls dotter ifrån Båtsmansmåla; d 25te Septbr; 34 år; GC

 9. Fridlevstad (K) fs C:1766-1834 CI:4. GID 1751.22.20100. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fridlevstad 1766-1834, sid 517, 1793 nr 63

  d 1 Septemb; föddes och den 1sta Septemb: döptes Ola Bondessons och hustrun Elin Hans dotters ifrån Näfrajöl, Son, Nne Jonas. Bars till dopet af hustrun Cissa Monsei? uti Fahlan. Faddrar drängen? Jöns Jönsson och drängen Pehr Jönsson uti Näfrajöl, hustrun Kerstin Ygges Ibid: samt? pigan Elin Trulsdr uto Båtsmansmåla; Int d 13 Oct; 35 år; JE

 10. Fridlevstad (K) fs C:1766-1834 CI:4. GID 1751.22.22100. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fridlevstad 1766-1834, sid 555, 1796 nr 14

  d 6 Martii; Föddes och den 13de Ejus döptes Oluf Bondessons och hustrun Elin Hans dotters ifrån Näfrajöj, Son, Nne Jacob. Han bars till dopet utaf hustrun Elin Hanses uti Westra Stensjö. Wittnen voro Mons Pehrsson uti Fahlan, Torpare Jon Bondesson uti Figgemåla, Jon Bondesson uti Quarnagården, hustrun Gertrud Modigs uti Näfrajöl, pigorna Sissa Monsdotter uti Fahlan och Botel Mons dotter uti Westra Stensjö; Int d 17 apr; 37 år; YE

 11. Fridlevstad (K) fs C:1766-1834 CI:4. GID 1751.22.27600. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fridlevstad 1766-1834; sid 657, 1802 nr 31

  den 3dje Ap; Föddes och den 4de Ejus döptes Ola Bondessons och hustru Elin Hansdotters ifrån Nefrajöl, dotter, Nne Maria. Hon bars till dopet af hustrun Ingri Jaens uti Kulery. Dopvittnen voro Anders Carlsson ifrån Södra Stensjö, ... Ola Sjögren och afskedade? båtsmannen Mons Staf ifrån Nefrajöl samt? pigan Stina Pehrsdotter ifrån Södra Stensjö; Int 16 May; 45 år; YE

 12. Fridlevstad (K) fs F:1766-1860 se EI:1, Fridlevstad (K) fs F:1766-1860 se EI:1. GID 1751.23.81000. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Döda Fridlevstad 1811 nr 41

  d 25 May Begrovs Gårdsman Oluf Bondesson ifrån Näfrajöl som dog d 22ra Ejus af ålderdomsbräcklighet 73 år; GE

 13. Fridlevstad (K) fs A:1815-1824 AI:6, Fridlevstad (K) fs A:1815-1824 AI:6. bild 177, GID 1751.8.27200. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Fridlevstad 1822-1822, sid 71, 30 Nefragöhl (femte roten)

  Hans Olsson 36 (år)

  hust Maria ThoresD 33 (år)

  Sonen Peter 7 (år)

  Dott Anna Maria 2 (år)

  ...

  tp Maria Olasdtr 20å syster

  tp Cicilia Olasdtr 34å syster

  enk Elin Olas 63å mor

 14. .loberod.com, .loberod.com. Opålitlig uppgift.
.

Skapad av Genney 3.0