1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Y
 26. Z
 27. Å
 28. Ö

Johan Vilhelm Leonard Holmström 1863–1927

Telefonarbetare, Plåtslagare

Kön: Man Id: I16823 Levnadsålder: 64

Levnadsbana

Född1863-06-05 Klara (A) ksn1
Telefonarbetare, plåtslagare
Flyttar hemifrån (17)1880-12-07 Danvik-Siklaö (A) ksn

nr 146 till Maria

Modern Kerstin Håkansdotter Holmström dör (17)1881-05-08 Duvnäs, Danvik-Siklaö (A) ksn2
Bosatt (≈20)från 1883 Maria Ö (A) rote 153
Bosatt (≈21)från 1884 Katarina Ö (A) rote 124
Dottern Gertrud Charlotta Petersdotter föds (21)1885-01-28 Katarina (A) ksn
Dottern Gertrud Charlotta Petersdotter dör (21)1885-05-15
Bosatt (≈22)från 1885 Katarina Ö (A) rote 125
Dottern Gunhild Ulrika Holmström föds (26)1889-07-04 Katarina (A) ksn
Dottern Gunhild Ulrika Holmström dör (27)1890-08-22 Katarina (A) ksn
Sonen Johan Wilhelm Leonard Holmström föds (27)1890-11-27 Katarina (A) ksn
Bosatt (≈28)från 1891 Katarina Ö (A) rote 126
Sonen Karl Hermal Holmström föds (29)1892-08-17 Katarina (A) ksn
Sonen Karl Hermal Holmström dör (29)1892-12-03 Katarina (A) ksn
Bosatt (≈31)från 1894 Katarina Me (A) rote 147
Sonen Johan Wilhelm Leonard Holmström dör (31)1894-09-07 Katarina (A) ksn
Dottern Gunhild Margareta Holmström föds (32)1895-08-03 Katarina (A) ksn
Bosatt (≈36)från 1899 Barnängen dy (A) rote 258
Sonen John David Holmström föds (41)1904-06-25 Hedvig Eleonora (A) ksn9
Bosatt (≈43)från 1906 Storkyrko (A) rote 0110
Sonen Oskar Edvin Holmström föds (44)1907-12-01 Nicolai (A) ksn11
Bosatt (≈46)från 1909 Tanto (A) rote 1612
Bosatt (≈48)från 1911 Tanto (A) rote 1613
Brottmål (50)1914-01-01 Långholmen (A) fängelse
Dottern Gunhild Margareta Holmström dör (≈55)efter 1918
Partnern Matilda Charlotta Petersdotter Holmström dör (62)1925-06-30 Matteus (A) ksn14
Bosatt (≈63)från 1926 Sofia (A) rote 1215
Död (64)1927-07-05 Högalid (A) ksn16

Källor

 1. Klara (A) fs C:SCB, Klara (A) fs C:SCB. nr 160, GID 100002.36.34900. 1863. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Juni 5, Johan Wilhelm Leonard, föräldrar okända, moder 32 år

 2. Danvik-Sicklaö (A) fs F:1876-1887 se CI:7, Danvik-Sicklaö (A) fs F:1876-1887 se CI:7. bild 98. 1881. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Maj 8, Maj 18, Holmström Kristina Håkansdotter fästeqvinna i Dufnäs, 53å 6m 18d, ogift, Leuchomia, hfl 204, förteckning afsändes d 10/8 1881

 3. Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv], Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Personuppgifter

  Namn: Johan Wilhelm Leonard Holmström

  Titel: Telefonarbetare

  Födelseuppgifter: 05/06 1863 (Klara), Stockholms stad

  Status: Ogift,ej HF,Ensamstående utan barn

  Inflyttningsuppgifter

  Inflyttad: 00/00 1883

  Som: Inflyttad från annan rote

  Från: 15

  Boendeuppgifter:

  Häftets nummer och tidsperiod: 41369 (1878-1885)

  Arkivrote och stadsdel: 15 (Södermalm)

  Församling: Maria

  Fastighet: Kattfoten Större,9 10

  Littera: Q 7

  Gata: Öfra Badstugatan,34

  Gata: Lilla Skinnarviksgränd,1

  Ägare: Berglund,C,Sedeltryckaren,Fol01,

  Littera, kommentar: Nytt häfte från 1885-12-30

  Utflyttningsuppgifter

  Utflyttad: 08/10 1884

  Som:Utflyttad till annan rote

  Till:12

  Övriga uppgifter: Inflyttningstyp, kommentar: B 1882 063

  Källtrogna uppgifter vid avvikelse:

  Titel: Telefonarb

 4. Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Personuppgifter

  Namn: Johan Viktor Leonard Holmström

  Titel: Arbetskarl

  Födelseuppgifter: 05/06 1863 (Klara), Stockholms stad

  Status: Ogift,HF,Sammanboende utan barn

  Inflyttningsuppgifter

  Inflyttad: 10/10 1884

  Som: Inflyttad från annan rote

  Från: 15

  Boendeuppgifter:

  Häftets nummer och tidsperiod: 12668 (1885-1887)

  Arkivrote och stadsdel: 12 (Södermalm)

  Församling: Katarina

  Littera: G 6h

  Fastighet: Schultz,10

  Gata: Falkenbergsgatan,41

  Gata: Renstjernas Gränd,22

  Ägare: Civilingeniör,Johan,Blomqvist,Fol 1

  Gata: Åsögatan,41

  Gata: Renstjernasgatan,22

  Utflyttningsuppgifter

  Utflyttad: 99/99 1885

  Som:Utflyttad till annan fastighet inom roten

  Till:H 9,5/19

  Övriga uppgifter:

  Civilståndsändring: ;G;001 -25-

  ---

  Holmström, Johan Viktor Leonard 05/06 1863 1884-1885

  Petersdotter, Matilda Charlotta 22/08 1865 1884-1885

  Petersdotter, Gertrud Charlotta 28/01 1885 1885-1885

 5. Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Personuppgifter

  Namn: Johan Viktor Leonard Holmström

  Titel: Arbetskarl

  Födelseuppgifter: 05/06 1863 (Klara), Stockholms stad

  Status: Gift,HF,Sammanboende utan barn

  Inflyttningsuppgifter

  Inflyttad: 00/00 1885

  Som: Inflyttad från annan fastighet i roten

  Från: G 6h/1

  Boendeuppgifter:

  Häftets nummer och tidsperiod: 12387 (1882-1886)

  Arkivrote och stadsdel: 12 (Södermalm)

  Församling: Katarina

  Littera: H 2:5

  Fastighet: Bondesonen,16

  Gata: Stora Bondegatan,26 28

  Gata: Bondegatan,26 28

  Ägare: Byggmästaren,Nils,Sillén,Fol 1

  Littera: H 9:5

  Utflyttningsuppgifter

  Utflyttad: 99/99 1886

  Som:Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

  ---

  Holmström, Johan Viktor Leonard 05/06 1863 1885-1886

  Holmström /Petersdotter/,Mati... 22/08 1865 1885-1886

 6. Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Personuppgifter

  Namn: Johan Viktor Leonard Holmström

  Titel: Arbetskarl

  Födelseuppgifter: 05/06 1863 (Klara), Stockholms stad

  Status: Gift,HF,Sammanboende med barn

  Inflyttningsuppgifter

  Inflyttad: 00/00 1891

  Som: Inflyttad från annan fastighet i roten

  Från: G 17d/29

  Boendeuppgifter:

  Häftets nummer och tidsperiod: 12669 (1887-1896)

  Arkivrote och stadsdel: 12 (Södermalm)

  Församling: Katarina

  Littera: G 6h

  Fastighet: Schultz,10

  Gata: Renstjernasgatan,22

  Gata: Åsögatan,41

  Ägare: Civilingeniören,Johan,Blomqvist,Fol 1

  Gata: Åsögatan,109

  Utflyttningsuppgifter

  Utflyttad: 01/05 1893

  Som:Utflyttad till annan rote

  Till:14

  Övriga uppgifter:

  Militäruppgift: 227-129-1884

  ---

  Holmström, Johan Viktor Leonard 05/06 1863 1891-1893

  Holmström /Petersdotter/,Mati... 00/08 1865 1891-1893

  Holmström, Johan Wilhelm Leonard 27/11 1890 1891-1893

  Holmström, Karl Herman 17/08 1892 1892-1892

 7. Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Personuppgifter

  Namn: Johan Viktor Leonard Holmström

  Titel: Plåtslageriarbetare

  Födelseuppgifter: 05/06 1863 (Klara), Stockholms stad

  Status: Gift,HF,Sammanboende utan barn

  Inflyttningsuppgifter

  Inflyttad: 00/00 1894

  Som: Inflyttad från annan fastighet i roten

  Från: D 16/8

  Boendeuppgifter:

  Häftets nummer och tidsperiod: 14427 (1890-1899)

  Arkivrote och stadsdel: 14 (Södermalm)

  Församling: Katarina

  Littera: G 5f

  Fastighet: Bondetorpet,20

  Gata: Skånegatan,84

  Littera: F 15

  Utflyttningsuppgifter

  Utflyttad: 99/99 1899

  Som:Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

  Övriga uppgifter:

  Militäruppgift: 227-129-84

  Kyrkoskrivningsår: 1884

  ---

  Holmström, Johan Viktor Leonard 05/06 1863 1894-1899

  Holmström, Mathilda Charlotta 22/08 1865 1894-1899

  Holmström, Gunhild Margareta 03/08 1895 1895-1899

  20/11 1895 1895-1896

 8. Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Personuppgifter

  Namn: Johan /Viktor/Vilhelm Leonard Holmström

  Titel: Plåtslageriarbetare

  Födelseuppgifter: 05/06 1863 (Klara), Stockholms stad

  Status: Gift,HF,Sammanboende med barn

  Inflyttningsuppgifter

  Inflyttad: 01/10 1899

  Som: Kvarstående från början av mantalshäftets tidsperiod

  Boendeuppgifter:

  Häftets nummer och tidsperiod: 20994 (1899-1914)

  Arkivrote och stadsdel: 25 (Södermalm)

  Församling: Katarina

  Littera: F 15

  Fastighet: Bondetorpet,20

  Gata: Skånegatan,84

  Littera: G 9

  Utflyttningsuppgifter

  Utflyttad: 07/10 1903

  Som:Utflyttad till annan rote

  Till:11

  Övriga uppgifter:

  Militäruppgift: 227-129-84

  Kyrkoskrivningsår: 1884

  Källtrogna uppgifter vid avvikelse:

  Titel: Plåtslag.arb.

 9. Hedvig Eleonora (A) fs C:SCB, Hedvig Eleonora (A) fs C:SCB. nr 500, GID 2732.337.90300. 1904. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Juni 25, Johsn David, Holmström Johan Vilj Leon plåtslagare hh Matilda Charl Petersdtr 46 Grefgat, 5/6 1863 - 22/8 1865

 10. Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Personuppgifter

  Namn: Johan Vilhelm Leonard Holmström

  Titel: Plåtslagare

  Födelseuppgifter: 05/06 1863 (Klara), Stockholms stad

  Status: Gift,HF,Sammanboende med barn

  Inflyttningsuppgifter

  Inflyttad: 16/10 1906

  Som: Inflyttad från annan rote

  Från: 24

  Boendeuppgifter:

  Häftets nummer och tidsperiod: 00327 (1906-1913)

  Arkivrote och stadsdel: 01 (Gamla Stan)

  Församling: Storkyrko

  Littera: F 9-4

  Fastighet: Cepheus,10

  Gata: Kindstugatan,8

  Utflyttningsuppgifter

  Utflyttad: 18/10 1909

  Som:Utflyttad till annan rote

  Till:16

  Övriga uppgifter: Förmodat hushåll, intern kommentar: Streck 17-18

  Kyrkoskrivningsår: 1906

  Källtrogna uppgifter vid avvikelse:

  Titel: Plåtslag

  ---

  Holmström, Johan Vilhelm Leonard 05/06 1863 1906-1909

  Holmström /Pettersdotter/,Mat... 22/08 1865 1906-1909

  Holmström, Gunhild Margareta 03/08 1895 1906-1909

  Holmström, Johan David 25/06 1904 1906-1909

  Holmström, Oskar Edvin 01/12 1907 1907-1909

 11. Storkyrkoförs (A) fs C:SCB, Storkyrkoförs (A) fs C:SCB. nr 213, GID 2702.336.33500. 1907. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Oskar Edvin, Holmström Johan Wilhelm Leonard plåtslagare o Pettersdotter Matilda Charlotta Kindstag 8, 1863 5/6 - 1865 29/8

 12. Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Personuppgifter

  Namn: Johan Olof Leonard Holmström

  Titel: Plåtslageriarbetare

  Födelseuppgifter: 05/06 1863 (Klara), Stockholms stad

  Status: Gift,HF,Sammanboende med barn

  Inflyttningsuppgifter

  Inflyttad: 20/10 1909

  Som: Inflyttad från annan rote

  Från: 01

  Boendeuppgifter:

  Häftets nummer och tidsperiod: 15612 (1908-1911)

  Arkivrote och stadsdel: 16 (Södermalm)

  Församling: Maria

  Fastighet: Mullvadsberget,12

  Littera: K 7

  Gata: Bränkyrkagatan,131

  Församling: Maria

  Littera, kommentar: 3 Sid.Oskr

  Utflyttningsuppgifter

  Utflyttad: 30/09 1911

  Som:Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

  Övriga uppgifter: Kyrkoskrivningsår: 1909

  Källtrogna uppgifter vid avvikelse:

  Titel: Plåtslagarb

  ---

  Holmström, Johan Olof Leonard 05/06 1863 1909-1911

  Holmström /Petersdotter/,Mati... 22/08 1865 1909-1911

  Holmström, Gunhild Margareta 03/08 1895 1909-1911

  Holmström, John David 25/06 1904 1909-1911

  Holmström, Oskar Edvin 01/12 1907 1909-1911

 13. Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Personuppgifter

  Namn: Johan Wilhelm Leonard Holmström

  Titel: Plåtslageriarbetare

  Födelseuppgifter: 05/06 1863 (Klara), Stockholms stad

  Status: Gift,HF,Sammanboende med barn

  Inflyttningsuppgifter

  Inflyttad: 00/00 1911

  Som: Inflyttad från annan rote

  Från: 31

  Boendeuppgifter:

  Häftets nummer och tidsperiod: 15727 (1906-1918)

  Arkivrote och stadsdel: 16 (Södermalm)

  Församling: Maria

  Fastighet: Skjutsgossen,2

  Littera: D 5

  Gata: Torkel Knutsonsgatan,20

  Församling: Maria

  Arkivhäfte, kommentar: Nr 5,5

  Utflyttningsuppgifter

  Utflyttad: 26/09 1916

  Som:Utflyttad till annan rote

  Till:27

  Övriga uppgifter:

  Våningsuppgift: N B

  Kyrkoskrivningsår: 1909

  Social anteckning: Lk 9999-09-16

  Kriminalanteckning: Långh 1914-01-01,Frigiven 1914-04

  Källtrogna uppgifter vid avvikelse:

  Titel: Plåtslagarb

  ---

  Holmström, Johan Wilhelm Leonard 05/06 1863 1911-1916

  Holmström /Pettersdotter/,Mat... 22/08 1865 1911-1916

  Holmström, John David 25/06 1904 1911-1916

  Holmström, Oskar Edvin 01/12 1907 1911-1916

 14. SvDB [Sveriges dödsbok], Sveriges Släktforskarförbund. 18650822. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Holmström f. Petersdotter, Matilda Charlotta

  Rörstrandsgatan 36

  Död 30/6 1925.

  Kyrkobokförd i Matteus (Stockholms stad, Uppland).

  Född 22/8 1865 i Böda (Kalmar län, Öland).

  Gift kvinna (25/10 1885).

  --------------

  Motsvarande kyrkobokföringsförsamling(ar) 1/1 2010: Matteus, Stockholms stad (Stockholms län, Uppland)

  Födelseförsamling i källan: Böda (Kalmar län)

  Källor: SCB

 15. Sth Rotemansarkiv [Stockholms rotemansarkiv]. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Personuppgifter

  Namn: Johan Vilhelm Leonard Holmström

  Titel: Arbetare

  Födelseuppgifter: 05/06 1863 (Klara), Stockholms stad

  Status: Änka/Änkling,ej HF,Ensamstående utan barn

  Inflyttningsuppgifter

  Inflyttad: 20/02 1926

  Som: Inflyttad från annan rote

  Från: 27

  Boendeuppgifter:

  Häftets nummer och tidsperiod: 12954 (1912-1926)

  Arkivrote och stadsdel: 12 (Södermalm)

  Församling: Katarina

  Littera: C 10

  Fastighet: Kopparn,1

  Gata: Erstagatan,30

  Littera: 35.1

  Församling: Sofia

  Littera, kommentar: B 20 i rote 25

  Utflyttningsuppgifter

  Utflyttad: 99/99 1926

  Som:Kvarstående till slutet av mantalshäftets tidsperiod

  Övriga uppgifter:

  Hushållsföreståndareuppgift: Östergren Nb

  Kyrkoskrivningsår: 1926

  Våningsuppgift: Nb

  Källtrogna uppgifter vid avvikelse:

  Titel: Arb.

 16. SvDB [Sveriges dödsbok]. 18630605. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Holmström, Johan Vilhelm Leonard

  Skånegatan 1

  Död 5/7 1927.

  Kyrkobokförd i Högalid (Stockholms stad, Södermanland).

  Född 5/6 1863 i Klara (Stockholms stad, Uppland).

  Änkling (30/6 1925).

  --------------

  Motsvarande folkbokföringsförsamling(ar) 1/1 2017: Högalid, Stockholms stad (Stockholms län, Södermanland)

  Födelseförsamling i källan: Klara (Stockholms län)

  Källor: DB, FL

  Post-ID: SDB7_08690003

.

Skapad av Genney 3.0