1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Y
 26. Z
 27. Å
 28. Ö

Anna Jacobsdotter 1756–1843

Kön: Kvinna Id: I18494 Levnadsålder: 86

Levnadsbana

Född1756-06-27 Bergshyttan, Ramsberg (T) sn1
Gift (22) med
Erik Jansson (1751–~1821)
1778-09-27 Ramsberg (T) sn2
Flyttar till (22)1778-10-05 Fellingsbro (T) sn
Bosatt (22)från 1778-11 Storbo bruk, Fellingsbro (T) sn3
Sonen Johan Ersson föds (23)1780-05-06 Storbo bruk, Fellingsbro (T) sn4
Sonen Jakob Ersson föds (25)1782-03-12 Storbo bruk, Fellingsbro (T) sn5
Sonen Erik Ersson föds (28)1784-09-26 Storbo bruk, Fellingsbro (T) sn6
Bosatt (≈30)från 1786 Storbo bruk, Fellingsbro (T) sn7
Sonen Anders Ersson föds (31)1787-07-23 Storbo bruk, Fellingsbro (T) sn8
Dottern Anna Maja Ersdotter föds (32)1788-12-07 Storbo bruk, Fellingsbro (T) sn9
Modern Ingeborg Persdotter dör (35)1792-03-29 Bergshyttan, Ramsberg (T) sn10
Sonen Peter Ersson föds (35)1792-04-05 Storbo bruk, Fellingsbro (T) sn11
Sonen Anders Ersson dör (≈37)före 1794 Storbo bruk, Fellingsbro (T) sn
Bosatt (≈38)från 1794 Storbo bruk, Fellingsbro (T) sn12
Sonen Karl Ersson föds (38)1794-10-29 Storbo bruk, Fellingsbro (T) sn13
Sonen Anders Ersson föds (40)1797-06-26 Uggelbo, Fellingsbro (T) sn14
Fadern Jakob Ersson dör (46)1802-06-29 Bergshyttan, Ramsberg (T) sn15
Sonen Gustaf Ersson föds (47)1803-08-22 Storbo bruk, Fellingsbro (T) sn16
Bosatt (≈49)från 1805 Boda Ö, Fellingsbro (T) sn17
Maken Erik Jansson dör (≈64)omkring 1821 Boda Ö, Fellingsbro (T) sn18
Död (86)1843-02-24 Boda Ö, Fellingsbro (T) sn

Källor

 1. Ramsberg (T) fs C:1750-1774 C:4, ULA, Födda Ramsberg 1750-1774, (SVAR Ramsberg C:4 GID 300.62). GID 300.62.35400, sid 89. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Ramsberg 1750-1774, 1756 nr 52

  Bergshyttan, hemmansbruk:e Jacob Eriksson hust Ingeborg Persdotter, Klock:e Ambjörsson bruyon? Johan Matsson vid Teg?hammar, Byggmäst:er Per Hansson hust Maria Johansdotter ibdem, pig Anna Eriksdr vid Ytterbyn, Anna, Junii 27, [döpt] 29

 2. Ramsberg (T) fs E:1775-1856 EI:2, ULA, Vigda Ramsberg 1775-1856, (GID 300.69). GID 300.69.41600. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Vigda Ramsberg 1775-1856, 1778 nr 11

  Aug 23, 30, Sept 6, [vigda] Sept 27, ?? Bruksskrädd Eric Jansson på Stowbobruk i Fellingsbro socken och hemmansbrukar dottern Anna Jacobsdotter uti Bergshyttan, Brudgummen finnes närvarande med Prostens Jfr Aerelii lysningsbetyg af d 16 Aug 1778 ?? Brudens giftoman var fardran hem:B Jacob Ersson i Bergshyttan

 3. Fellingsbro (T) fs A:1775-1785 A1:13a-d, SE/SVAR/ULA-133180013/AI, HFL Fellingsbro 1775-1785, d: Översta fjärding, (GID 297.35.). GID 297.35.57900, sid 344. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Fellingsbro 1775-1785, Storbo-bruk

  Skräddaren Eric Jansson 1751 Felsb, gift 1778 27/9

  h Anna Jacobsd 27/6 1756 Ramsberg, från R:7 1778

  Son Johan 1780

  Son Jacob 1782

  Son Eric 26/12 1884

  ...

  ?? Eric Jansson 1751 Felsbro, från Ramsb 1775 nr 27

 4. Fellingsbro (T) fs C:1776-1791 C:8, SE/SVAR/ULA-133180013/C, Födda Fellingbro 1776-1791, (GID 297.55.). GID 297.55.70900. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fellingsbro 1776-1791, 1780 nr 61

  Johan, Maji 17, 21, Skr Eric Jansson Hu Anna Jacobsdr på Boda ägor, (faddr) Pehr Andersson Hu Maria Jansdr i Ö Boda, dr? And. Hayerström, pigan Maria Persdotter i Gunnarsiö torp

 5. Fellingsbro (T) fs C:1776-1791 C:8. GID 297.55.74300. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fellingsbro 1776-1791, 1782 nr 43

  Jacob Mart 12, 17, Skräd Eric Jansson H Anna Jacobsdr på Boda ägor, (faddr) Per Jansson i Spannarbo H Brita Olsdr, Carl Calsson i Boda, pig Maja Jonsdr, ?karl Lars Jonsson ibid, 25 (år)

 6. Fellingsbro (T) fs C:1776-1791 C:8. GID 297.55.78000. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fellingsbro 1776-1791, 1784 nr 129

  Eric, Sept 26, 30, Eric Jansson H ANna Jacobsdr på Boda ägor, (faddr) Olof Svensson i Harparboda H Caisa Andersdr, dr Eric Ersson på Boda ägor, pig Maria Persdotter uti Boda

 7. Fellingsbro (T) fs A:1786-1794 A1:14, SE/SVAR/ULA-133180013/AI, HFL Fellingsbro 1786-1794, (GID 297.36.). GID 297.36.89700, sid 292. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Fellingsbro 1786-1794, Storbo bruk

  (skräddaren) Torpare Eric Jansson 1751 Fellsb, gift 27/9 1778, från 1775 nr 27

  hu Anna Jacobsdotter 1756 29/5 Ramsb, gift 1778, från 1778 nr 9

  Son Johannes 1780 26/? Fell:b

  Jacob 1782 12/5

  Eric 1784 26/12

  And 23/7 1787, död

  Anna Maja 7/12 1888

  Petter 5/4 1792

 8. Fellingsbro (T) fs C:1776-1791 C:8. GID 297.55.82100. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fellingsbro 1776-1791, 1787 nr 74

  Anders, Julii 24, 29, Eric Jansson hu Anna Jacobsdr på Boda ägor, (faddr) Olof Ersson ?? Anna Persdr i Boda, dr Pett Ekman, pig Stina Andersdr Stensta, 32 (år)

 9. Fellingsbro (T) fs C:1776-1791 C:8. GID 297.55.84200. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fellingsbro 1776-1791, 1788 nr 159

  Anna, Dec 5, 7, Svagman? Eric Jansson hu Anna Jacobsdr på Boda ägor, (faddr) Carl Carlsson hu Anna Andersdr i Boda, dr Lars Larsson, pig Maja Jansdotter

 10. Ramsberg (T) fs F:1775-1803 F:1, ULA, Döda Ramsberg 1775-1803, (SVAR Ramsberg F:1 GID 300.71). GID 300.71.69400, sid 91. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Döda Ramsberg 1775-1803, 1792 nr 25

  Hustru Ingeborg Persdotter ifrån Bergshyttan, född 1728 i Bergshyttan, gift 1750 m Bm Jacob Ersson ifrån Bergshyttan, Barn 10, upförande utmärkt af dygd, magplågad hufudverk, död Martii den 29, 64 år, begr April 9

 11. Fellingsbro (T) fs C:1792-1813 C:9, SE/SVAR/ULA-133180013/C, Födda Fellingsbro 1792-1813, (GID 297.56.). GID 297.56.89600. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fellingsbro 1792-1813, 1791 nr 57

  Petter, Apr 5, Apr 8, Skrädd Eric Jansson dess hust Anna Jacobsdr på Boda ägor, (faddr) And Olsson dess hust Maja Jansdr, dr Eric Jacobsson, pig Anna Persdr alla i Boda, 36 (år)

 12. Fellingsbro (T) fs A:1794-1804 A1:15a-d, SE/SVAR/ULA-133180013/AI, HFL Fellingbro 1794-1804, Översta fjärding, (GID 297.67). GID 297.67.31500, sid 256. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Fellingsbro 1794-1804, Storbo bruk, Uggelbo

  (Torpare) dk Eric Jansson 1751 Fellsbro, gift 1778, från 1778

  hru Anna Jacobsdr 1756 Ramsb, gift 1778, från 1778 Ramsb

  Barn Johan tillbaka 5/6 1780 Fellsbr

  Jacob 26/5 1782 ibm, anm ?? 1794

  Eric 1784 ibm, till nåsbu? 1801

  Anna Maja 1788 ibm

  Petter 5/4 1791

  Anders 26/6 1797

  Gustaf 22/8 1803

 13. Fellingsbro (T) fs C:1792-1813 C:9. GID 297.56.93000. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fellingsbro 1792-1813, 1794 nr 160

  Carl, Oct 29, Nov 2, Torp Eric Jansson dess hustr Anna Jacobsdr i W Bodarna, (faddr) Torp Jan Jonssson dess hust Maja Ersdr i Harparboda, dr Jan Larsson i Spannarboda, pig Brita Larsdotter ibidem, 38 (år)

 14. Fellingsbro (T) fs C:1792-1813 C:9. GID 297.56.96800. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda fellingsbro 1792-1813, 1797 nr 103

  Anders, Julii 26, 30, Eric Jansson Anna Jacobsdr i Uggelbo, (faddr) Pehr Bondesson med hu Ingeborg Ersdr, dr Per Persson iifrån Boda, pig Cathr Anddr ibm

 15. Ramsberg (T) fs F:1775-1803 F:1. GID 300.71.78300. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Döda Ramsberg 1775-1803, 1802 nr 59

  Hembr Jacob Ersson vid Bergshyttan, född 1724 vid Ytterbyn, gift 1750 med Ingeborg Persdr, 8 barn, orsak: värk 14 år, död: d 29 Junii 1802, 78 år, begr: Aug 8

 16. Fellingsbro (T) fs C:1792-1813 C:9. GID 297.56.105600. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Fellingbro 1792-1813, 1803 nr 88

  Gustaf, Aug 22, 28, Skräddarn Eri Jansson hu Anna Jacdr på Boda ägor, (faddr) Petter Ekman och dess hustru Greta Kaisa Ersdr på Österhammars ägor, dr Petter Pärsson, pig Anna Maria Pärsdr i Boda

 17. Fellingsbro (T) fs A:1805-1815 A1:16a-d, SE/SVAR/ULA-133180013/AI, HFL Fellingsbro 1805-1815, Översta västra fjärding, (GID 297.41.). GID 297.41.16000, sid 207. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Fellingsbro 1805-1815, Boda ägor

  Inhyses Eric Jansson 50 1751 13/3

  hustru Anna Jacobsdott 43 1758

  Son Peter 18 1793

  Son Anders 14 1797, till Ramsberg 1814

  Son Carl 1794, till Ljunerhajs? 18?? ??

  Son Gustaf 22/8 1803

  Dotter Anna Maria 1788, till ?? 1812

  Torparen Eric Ersson 1784, gift 1813

  hustru Anna Olsdr 1789, död 1814

  hustru (pig) Stina Persdr 1794 F, gift 1815

  Son Eric 11/1 1816

 18. Fellingsbro (T) fs A:1816-1825 A1:17a-d, SE/SVAR/ULA-133180013/AI, HFL Fellingsbro 1816-1825, (GID 297.59.). GID 297.59.48000, sid 45
.

Skapad av Genney 3.0