1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Y
 26. Z
 27. Å
 28. Ö

Niklas Johannesson Kruskopp 1824–1877

Kronobåtsman

Kön: Man Id: I19828 Levnadsålder: 53

Levnadsbana

Född1824-05-27 Torsbo, Vissefjärda (H,G) sn1
Kronobåtsman
Bosatt (≈20)från 1844 Björkeryd, Fridlevstad (K) sn2
Antagen (21)1845-09-03 Målatorp, Fridlevstad (K) sn3

BB-N3-0153-1845

Gift (23) med
Fredrika Mattisdotter (1822–1869)
1848-03-19 Fridlevstad (K) sn4
Dottern Anna Maria Niklasdotter föds (24)1848-12-20 Målatorp, Fridlevstad (K) sn5
Sonen Karl Johan Niklasson föds (26)1851-01-12 Målatorp, Fridlevstad (K) sn6
Sonen Karl Johan Niklasson dör (26)1851-01-27 Målatorp, Fridlevstad (K) sn7
Sonen Karl Oskar Niklasson föds (27)1852-02-01 Målatorp, Fridlevstad (K) sn8
Sonen Karl Oskar Niklasson dör (27)1852-02-23 Målatorp, Fridlevstad (K) sn9
Dottern Anna Maria Niklasdotter dör (28)1852-10-09 Målatorp, Fridlevstad (K) sn10
Sonen Gustaf Fredrik Niklasson föds (28)1853-01-13 Målatorp, Fridlevstad (K) sn11
Brottmål (≈30)omkring 1855

5 år på fästning

Avsked (31)1855-08-25 Målatorp, Fridlevstad (K) sn12
Dottern Anna Mathilda Niklasdotter föds (36)1861-03-05 Emmeryd, Fridlevstad (K) sn13
Dottern Anna Mathilda Niklasdotter dör (37)1862-04-11 Emmeryd, Fridlevstad (K) sn14
Dottern Anna Matilda Kruskopp Johansdotter föds (38)1863-03-20 Emmeryd, Fridlevstad (K) sn15
Dottern Dorothea Niklasdotter föds (43)1867-09-23 Emmeryd, Fridlevstad (K) sn16
Dottern Dorothea Niklasdotter dör (43)1867-10-13 Emmeryd, Fridlevstad (K) sn17
Makan Fredrika Mattisdotter dör (45)1869-12-30 Emmeryd, Fridlevstad (K) sn18
Sonen Gustaf Fredrik Niklasson dör (45)efter 1870-04-25 de
Bosatt (≈47)från 1871 Emmeryd, Fridlevstad (K) sn19
Död (53)1877-12-19 Emmeryd, Fridlevstad (K) sn20

Personanteckningar

Ur "Båtsmanstorp och dagsverkstorp på Marielund under 1800- och 1900-talet" av Christer Fredholm, Kruskoppatorpet 153

Även detta båtsmanstorp låg i Fridlevstads socken och ingick i "Tredje Båtsmans Companiet". I båtsmanshållet ingick två fastigheter, nämligen 94 Björkeryd och 105 Målatorp. Under några år i slutet av 1700-talet bodde båtsmännen, som hetter Kruskopp, i Björkeryd men flyttade sedan tillbaka till Målatorp. Där låg torpet i Orrahagens sydöstra hörn. Marielund var 1810-1853 och efter 1889 delägare i fastigheten 105. 1891 finns antecknat i gårdshandlingarna för Marielund, att Marielund delade på kostnaderna för "vakansavgiften" med bönderna i Målatorp och Björkeryd. Torpet revs troligen kring sekelskiftet. Den väg som från Målatorpsvägen leder fram till båtsmanslyckan, kallas än idag Kruskoppavägen.

Källor

 1. Vissefjärda (H,G) fs C:1810-1847 C:3, 1810-1837, (Svar Vissefjärda C:3 (25 290) 8 kort). sid 249. 1824. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Maj 27, 2/6, pigan Lena Torslunds barn i Torsbo, fadren afsk båtsm Johannes Lejon i Björnabyggden, faddr bond Jonas Persson och dess hust Lisken Svensdtr i Torsbo, moder 26 år; Nicolaus oägta

 2. Fridlevstad (K) fs A:1840-1846 AI:13, Fridlevstad (K) fs A:1840-1846 AI:13. sid 469. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  93 Björkeryd

  tdr Nicolus Johansson 1824 27/9 Wissef, derifrån 1844, till 521 Målt 1845

 3. BBR [Blekinge Båtsm Reg], Blekinge släktforskarförening blekingerotter@hotmail.com Blekinge och Södra Möre båtsmän batsman@klaura.se, Blekinge Båtsmans Register, finns två stycken http://www.blekingesf.se http://diginpast.se/bmregister/, (http://www.genealogi.se/blekinge/ http://klaura.se/batreg/rode/index.html)
 4. Fridlevstad (K) fs E:1766-1860 EI:1, SE/SVAR/LLA-133100010/E, Vigda Fridlevstad 1766-1860 Döda Fridlevstad 1765-1860, (GID 1751.23). nr 5, GID 1751.23.69200. 1848. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  d 19 Mars; wigdes KronoBm Niklas Kruskopp i Målatorp och pigan Fredrika Mattisdtr i Emmeryd, 24-26

 5. Fridlevstad (K) fs C:1835-1860 CI:5, SE/SVAR/LLA-133100010/CI, Födda Fridlevstad 1835-1860, (SVAR (49 524)). GID 1751.90.71700. 1848. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Decemb 20, 22, Bm Niklas Kruskopp och hustru Fredrika Mattisdtr i Målatorp dotter Anna Maria, witt Hustrun Johanna Danielsdtr i Bränteknufva, Bond Petter Johnsson i Bränteknufva

 6. Fridlevstad (K) fs C:1835-1860 CI:5. GID 1751.19.700. 1851. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Januari 12, 13, Båtsman Nikolas Kruskopps i Målatorp och Hustru Fredrika Mattisdtr son Carl Johan, Witt Bonden Petter Mattsson och hustru Johanna Davidsdtr i Bränteknufva, 29 år

 7. Fridlevstad (K) fs F:1766-1860 se EI:1, Fridlevstad (K) fs F:1766-1860 se EI:1. GID 1751.23.91600. 1851. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Januari 27, 2/2, Båtsm Niklas Kruskopps i Målatorp son Carl Johan, 1 månad GL

 8. Fridlevstad (K) fs C:1835-1860 CI:5. GID 1751.19.1600. 1852. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Februari 1, 4, Båtsman Nils Kruskopps och Hustru Fredrika Mathisdotter i Målatorp son Carl Oscar, witt Hustru Maria Petterdtr och Bonden Andreas Mattisson i Emmeryd, 30 år

 9. Fridlevstad (K) fs F:1766-1860 se EI:1. GID 1751.23.91700. 1852. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Februari 23, 29, Bm Niklas Kruskopps i Målatorp son Carl Oscar 3 weckor GL

 10. Fridlevstad (K) fs F:1766-1860 se EI:1. GID 1751.23.91800. 1852. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  October 9, 10, Bm Niklas Kruskopps i Målatorp dotter Anna Maria 4 år

 11. Fridlevstad (K) fs C:1835-1860 CI:5. GID 1751.19.2200. 1853. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Januari 13, 16, Båtsman Niklas Kruskopps och Hustru Fredrika Mattisdtr i Målatorp son Gustaf Fredrik, Wittn Bond Hans Mattsson och Hustru Dorothea Olasdtr Emmeryd, 31 år

 12. BBR [Blekinge Båtsm Reg]. BB-N3-0153-1845. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  GMR1846 Antagen vid 21 års ålder. Obefaren. Approberad.

  GMR1851 Sjövan.

  GMR1856 Utstrykes 1855-08-25 för rymningsbrott.

 13. Fridlevstad (K) fs C:1861-1876 CI:6, SE/SVAR/LLA-133100010/CI, Födda Fridlevstad 1861-1876 Döda Fridlevstad 1861-1887, (SVAR (49 525) 18 kort, GID 1751.20.). nr 20, GID 1751.20.9700. 1861. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Mars 5, Mars 10, Anna Mathilda, Torp Niklas Kruskopp H: Fredrika Mattisdotter, Emmeryd p 465, 38 år, vittn: Bond Nils Hansson och H Ingjer Svensdotter i Brenteknufva, kt 21/4

 14. Fridlevstad (K) fs F:1861-1887 se CI:6, Fridlevstad (K) fs F:1861-1887 se CI:6. nr 37, GID 1751.20.32300. 1862. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  April 11, April 18, Torparen Niklas Kruskopps och Hustru Fredrika Mattisdotter i Emmeryd dotter Anna Mathilda, 1å ?m 6d, HFL 465

 15. Fridlevstad (K) fs C:1861-1876 CI:6. nr 25, GID 1751.20.11900. 1863. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Mars 20, Mars 25, Anna Mathilda, Torpare Niklas Johansson och Hustru Fredrika Mattisdotter, Emmeryd p 465, 40 år, Bonden Andreas Mattisson och Hust Maria Pettersdotter i Emmeryd, kt 26/4

 16. Fridlevstad (K) fs C:1861-1876 CI:6. nr 76, GID 1751.20.19200. 1867. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Sept 22, Sept 29, Dorothea, Afskedade Båtsman Niklas Kruskopp och Hans hustru Fredrika Mattisdotter, Emmeryd pag 493, 45 år, Bonden Hans Mattisson och Hustru Dorothea Olasdotter i Emmeryd, kt 27/10

 17. Fridlevstad (K) fs F:1861-1887 se CI:6. nr 57, GID 1751.20.36800. 1867. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Octob 13, Octob 20, Torparen Niklas Johansson och Hustru Fredrika Mattisdotters i Emmeryd dotter Dorothea, 21d, HFL 493

 18. Fridlevstad (K) fs F:1861-1887 se CI:6. nr 81, GID 1751.20.39200. 1869. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Dec 30, Jan 9, Torp N Kruskopps i Emmeryd hustru Fredrika Mattisdotter, 47 år, gift, HFL 493

 19. Fridlevstad (K) fs A:1870-1880 AI:23-24, SE/SVAR/LLA-133100010/AI AI:23 del 1 AI:24 del 2, HFL Fridlevstad 1871-1880, (1: SVAR (49 519) 11 kort, GID 1751.84. 2: SVAR (49 520) 10 kort, GID 1751.85, 1751.86.). sid 451, GID 1751.85.62700. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Torpare Afsk Bm Enkl Niklas Kruskopp 1824 24/9 Vissefjerda, enkl 1869 31/12, från Nettraby 1855, död 1877 19/12, OBS Underg 5 års fästning för rymnning från ... attest från Malmö d 9/5 1860

  dtr Anna Mathilda 1863 20/3 Frstad, till Ckrona 1877 8/9 nr 24

 20. Fridlevstad (K) fs F:1861-1887 se CI:6. nr 93, GID 1751.20.45200. 1877. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Dec 19, Dec 23, Afsk Bm Niklas Johansson Kruskopp i Emmeryd, 53å, Enkling, HFL 451

.

Skapad av Genney 3.0