1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Y
 26. Z
 27. Å
 28. Ö

Helena Andersdotter 1826–1896

Kön: Kvinna Id: I2045 Levnadsålder: 70

Levnadsbana

Född1826-06-29 Olsäng, Kristianopel (K) sn1
Bosatt (≈20)från 1846 Fabbemåla, Ramdala (K) sn2
Modern Botel Månsdotter dör (27)1853-12-20 Fabbemåla, Ramdala (K) sn3
Gift (28) med
Peter Jönsson (1818–>1900)
1854-07-07 Ramdala (K) sn4
Bosatt (28)från 1854-07-07 Hammarby, Jämjö (K) sn5
Sonen Anders Johan Petersson föds (28)1854-08-29 Hammarby, Jämjö (K) sn6
Bosatt (≈29)från 1855 Fabbemåla, Ramdala (K) sn7
Bosatt (≈30)från 1856 Fabbemåla, Ramdala (K) sn8
Dottern Elina Mathilda Jönsson föds (30)1856-07-17 Fabbemåla, Ramdala (K) sn9
Sonen Anders Johan Petersson dör (30)1856-10-05 Fabbemåla, Ramdala (K) sn10
Dottern Hanna Maria Jönsson föds (32)1858-11-26 Fabbemåla, Ramdala (K) sn11
Bosatt (≈35)från 1861 Fabbemåla, Ramdala (K) sn12
Sonen Anders Johan Jönsson föds (35)1861-09-12 Fabbemåla, Ramdala (K) sn13
Dottern Ida Charlotta Petersdotter föds (38)1864-11-15 Fabbemåla, Ramdala (K) sn14
Dottern Ida Charlotta Petersdotter dör (38)1865-06-09 Fabbemåla, Ramdala (K) sn15
Sonen August Petersson föds (39)1866-03-06 Fabbemåla, Ramdala (K) sn16
Sonen Karl Oskar Petersson föds (39)1866-03-06 Fabbemåla, Ramdala (K) sn17
Sonen August Petersson dör (39)1866-03-19 Fabbemåla, Ramdala (K) sn18
Bosatt (≈40)från 1866 Fabbemåla, Ramdala (K) sn19
Sonen Karl Oskar Petersson dör (42)1868-09-25 Fabbemåla, Ramdala (K) sn20
Bosatt (≈45)från 1871 Fabbemåla, Ramdala (K) sn21
Flyttar från (47)1873-08-09 Fabbemåla, Ramdala (K) sn22
Flyttar till (47)1873-08-12 Karlskrona (K) stad23
Bosatt (47)från 1873-09 Karlskrona (K) stad24
Fadern Anders Christiansson dör (47)1874-01-08 Fabbemåla, Ramdala (K) sn25
Dottern Elina Mathilda Jönsson dör (≈51)efter 1877
Bosatt (≈55)från 1881 Karlskrona (K) stad26
Sonen Anders Johan Jönsson dör (≈58)efter 1884
Bosatt (≈63)1890 Karlskrona (K) stad27
Bosatt (≈65)från 1891 Karlskrona (K) stad28
Död (70)1896-07-15 Karlskrona (K) stad29

Källor

 1. Kristianopel (K) fs C:1770-1846 CI:2, SE/SVAR/LLA-133100022/C, Födda Kristianopel 1770-1846 Döda Kristianopel 1770-1846 Vigda Kristianopel 1770-1836, (GID 1763.19.). GID 1763.19.28600, sid 521. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Kristianopel 1770-1846, 1826

  D 29 föddes och den 4 Julii döptes B Anders Christianssons i Olsäng och Botil Månsdotters /39 år gl/ dotter Nne Helena, Testes B Petter Andersson och dess hust Kerstin Andersd ibidem samt målar?son Jonas Fredriksson ibm

 2. Ramdala (K) fs A:1846-1851 AI:12-13, AI:12 del 1 AI:13 del2, HFL Ramdala 1846-1851 SE/SVAR/LLA-133100030/AI, (1: GID 1771.60 2: GID 1771.61, GID 1771.62). GID 1771.60.53300, sid 114. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Ramdala 1846-1851, No 17 Fabbemåla

  hos B Måns Andersson 1812 16/1 Rödeby ... bror ...

  --- nästa sida ---

  P Helena Andersdtr 1826 Xnop, från Thorsås 1845, från pp 354 JS 1850

 3. Ramdala (K) fs F:1847-1861 se CI:7, Ramdala (K) fs F:1847-1861 se CI:7. GID 1771.73.6200. 1853. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  December 20, 1/1 inh Anders Christianss h Botill Månsdtr, Fabbemåla, 66å 11m

 4. Ramdala (K) fs E:1847-1861 EI:1, SE/SVAR/LLA-133100030/F, Ramdala 1847-1861. GID 1757.16.9700. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Vigda Ramdala 1847-1861, 1854 nr 8

  28/5, 7/7, Sockenskrädd Peter Jönsson i Hammarby och Pig Helena Andersdotter i Fabbemåla, 35-28å, stånd: Alle, Fästeqvinnans faders Inh And Christianssons munteliga samtycke

 5. Jämjö (K) fs A:1851-1855 AI:14-15, Jämjö (K) fs A:1851-1855 AI:14-15. GID 1757.1.73300, sid 102. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Jämjö 1851-1855, No 21 Hammarby

  Sockenskrädd Peter Jönsson 1818 28/10 Jsn, från Thorsås 1843, till p 67 Rsn 1855

  H Helena Anders 1826 Xnop, från Thorsås 1845

  son Anders Johan 1854 29/8 Jsn, från p 67 Rsn 1854

 6. Jämjö (K) fs C:1847-1860 CI:7, Jämjö (K) fs C:1847-1860 CI:7. GID 1757.13.45400. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Jämjö 1847-1860, 1854 Augusti

  29, 1/9, Anders Johan, Skräddaren Peter Jönsson o h Helena Andersdtr, Hammarby, Bond Måns Andersson [morbror] i Fabbemåla o h Siss Petersdtr ibm

 7. Ramdala (K) fs A:1852-1855 AI:14-15, AI:14 del 1 AI:14 del 2, HFL Ramdala 1852-1855 SE/SVAR/LLA-133100030/AI, (1: GID 1771.63 2: GID 1771.64). GID 1771.63.22100, sid 67. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Ramdala 1852-1855, No 17 Fabbemåla

  hos B Måns Andersson 1812 16/1 Rödeby, från Thorsås 1845

  h Sissa Peters 1822 24/1 Xnop

  D Christina Maria 1842 11/12 Thorsås

  S Peter Johan 1844 10/10 Thorsås

  S ANdreas 1847 29/4 J Sn

  S Olaus 1857 23-27/12 R Sn

  ...

  Dr Peter Jönsson 1818 28/10 J Sn, från p 102 J Sn 1855

  P H Helena Anders 1826 Xnop

  S Anders Johan 1854 29/8 J Sn

  ...

  Pig Helena Anders 1826 Xnop, från Thorsås 1845, till p 102 J Sn 1854

  Pig Johanna Anders 1815 27/12 ibm

  ...

  Inh Anders Christiansson 1785 20/9 Rödeby

  h Botil Måns 1787 21/1 ibm, död 1853 20/12, skfri

 8. Ramdala (K) fs A:1856-1861 AI:16-17, AI:16 del 1 AI:17 del 2, HFL Ramdala 1856-1861 SE/SVAR/LLA-133100030/AI, (1: GID 1771.65, GID 1771.17 2: GID 1771.18). GID 1771.65.63600, sid 153. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Ramdala 1856-1861, No 17 Fabbemåla

  (Dr) Inh Peter Jönsson 1818 28/10 J Sn

  H Helena Anders 1826 Chnopel

  S Anders Johan 1854 29/8 J Sn, död 1856 4/10

  D Elina Mathilda 1856 17/7 R Sn

  D Hanna Maria 1858 26/11 R Sn

  ...

  pig Johanna Anders 1815 27/12 Chnopel, från Thorsås 1847, till Augerum 1858 24/10

  ...

  Inh Enkl And:s Christiansson 1785 20/9 Rödeby

 9. Ramdala (K) fs C:1847-1860 CI:7, SE/SVAR/LLA-133100030/C, Födda Ramdala 1847-1860 Döda Ramdala 1847-1860 (saknas på Genline), (GID 1771.26). GID 1771.26.37500. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Ramdala 1847-1860, 1856 nr 17

  Juli 25, Elina Mathilda, Dr Peter Jönsson o H Helena Peters, Fabbemåla, 30å, vittn H Cecilia Anders i Siggesboda o Dr And Olsson i Binga

 10. Ramdala (K) fs F:1847-1861 se CI:7. GID 1771.73.7900. 1856. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  October 5, 10, dr Peter Jönss s Anders Johan, Fabbemåla, 2å 1m 6d

 11. Ramdala (K) fs C:1847-1860 CI:7. GID 1771.26.41500. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Ramdala 1847-1860, 1858 nr 26

  11/12, Hanna Maria, Inh Peter Jönsson oh Helena Anders, Fabbemåla, 32å, vittn Bm Johels h Cecilia Hans, B Håkan Andersson o Skollär J Håkansson i Fabbemåla

 12. Ramdala (K) fs A:1861-1865 AI:18-19, AI:18 del 1 AI:19 del 2, HFL Ramdala 1861-1865 SE/SVAR/LLA-133100030/AI, (1: GID 1771.19, GID 1771.20 2: GID 1771.21). GID 1771.19.56200, sid 181. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Ramdala 1861-1865, No 17 Fabbemåla

  hos B Måns Andersson 1813 16/1 Röde by ... bror ...

  --- nästa sida ---

  Inh Peter Jönsson 1818 28/10 J Sn, gift 7/7 1854, från p 153 G.L

  H Helena Anders 1826 Chnopel 7/7 1854

  S Anders Johan 1861 18/9 R Sn

  D Elina Mathilda 1856 17/7 R Sn

  D Hanna Maria 1858 26/11 do

  D Ida Charlotta 1864 15/11 do

 13. Ramdala (K) fs C:1861-1875 CI:9, SE/SVAR/LLA-133100030/C, Födda Ramdala 1861-1875. GID 1771.27.47100, sid 10. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Ramdala 1861-1875, 1861 nr 74

  Sept 12, Sept 20, Anders Johan, Inh Peter Jönsson o Helena Anders, Fabbemåla p 181, 35å, vittn T Anders Gustafsson o h Johanna Anders i Fogelmara, kt 1/11

 14. Ramdala (K) fs C:1861-1875 CI:9. GID 1771.27.51100, sid 50. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Ramdala 1861-1875, 1864 nr 97

  Nov 15, Nov 18, Ida Charlotta, Jonsson Peter Inh o Andersd Helena, Fabbemåla 181, 38å, vittn Andersson Olaus Torp o H Olsdtr Johanna Christ ibm, kt 20/1

 15. Ramdala (K) fs F:1861-1875 FI:1, SE/SVAR/LLA-133100030/F, Döda Ramdala 1861-1875, (GID 1771.39). GID 1771.39.33100, sid 33. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Döda Ramdala 1861-1875, 1865 nr 21

  Juni 9, Juni 18, Ida Charlotta Dtr af Jönsson Peter Inh i Fabbemåla och Andersdtr Helena Hu, 6m 26d, hfl 181

 16. Ramdala (K) fs C:1861-1875 CI:9. GID 1771.27.52700, sid 66. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Ramdala 1861-1875, 1866 nr 19 & 20

  Mars 6, Mars 9, Carl Oscar, tvilling, Jönsson Peter Inh o Andersdtr Helena, Fabbemåla 116, 39å, vittn Andersson Måns B ibm Petersdtr Sissa? Hu, kt 13/7

  Mars 6, Mars 9, August, tvilling, Jönsson Peter Inh o Andersdtr Helena, Fabbemåla 116, 39å, vittn Andersson Måns B ibm Hendriksdtr Kjerstin Inh E i Lösens Sn

 17. Ramdala (K) fs C:1861-1875 CI:9. GID 1771.27.52700, sid 66. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Ramdala 1861-1875, 1866 nr 19 & 20

  Mars 6, Mars 9, Carl Oscar, tvilling, Jönsson Peter Inh o Andersdtr Helena, Fabbemåla 116, 39å, vittn Andersson Måns B ibm Petersdtr Sissa? Hu, kt 13/7

  Mars 6, Mars 9, August, tvilling, Jönsson Peter Inh o Andersdtr Helena, Fabbemåla 116, 39å, vittn Andersson Måns B ibm Hendriksdtr Kjerstin Inh E i Lösens Sn

 18. Ramdala (K) fs F:1861-1875 FI:1. GID 1771.39.33700, sid 37. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Döda Ramdala 1861-1875, 1866 nr 18

  Mars 19, Mars 25, August son af Jönsson Peter Inh i Fabbemåla och Andersdotter Helena, 13d, hfl 116

 19. Ramdala (K) fs A:1866-1870 AI:20-21, AI:20 del 1 AI:21 del 2, HFL Ramdala 1866-1870 SE/SVAR/LLA-133100030/AI, (1: GID 1771.22 2: GID 1771.23, GID 1771.29). GID 1771.22.50300, sid 116. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Ramdala 1866-1870, No 17 Fabbemåla

  Inh Peter Jönsson 1818 28/10 J Sn, gift 7/7 1854, från p 186 G.L 30/1 1866

  H Helena Anders 1826 Cnopel

  D Elina Mathilda 1856 17/7 R Sn

  D Hanna Maria 1858 26/11 do

  S Anders Johan 1861 12/9 do

  S August Tvilling 1866 6/3 do, död 19/3 1866

  S Carl Oscar Tvilling 1866 6/3, död 25/9 1868

  ...

  Inh Enkl Anders Christiansson 1785 20/9 Rödeby, utf

 20. Ramdala (K) fs F:1861-1875 FI:1. GID 1771.39.36300. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Döda Ramdala 1861-1875, 1868 nr 54

  Sept 25, [saknas], Carl Oskar, Jönsson Peter Inh i Fabbemåla o Andersdtr Helena, 2å 6m 19d, Kikhosta, hfl 116

 21. Ramdala (K) fs A:1871-1875 AI:22-23, AI:22 del 1 AI:23 del 2, HFL Ramdala 1871-1875 SE/SVAR/LLA-133100030/AI, (1: GID 1771.30 2: GID 1771.31). GID 1771.30.27900, sid 152. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Ramdala 1871-1875, No 17 Fabbemåla

  Jönsson Peter Inh 1818 28/10 Jsn, gift 7/7 1854, från p 116 G.L 14/1 1871, till Ckrona stf 1/8 1873 nr 9

  Andersdtr Helena H 1826 Crnopl, bet att ... 9/2 1873

  Elina Mathilda D 1856 17/7 Rsn, bet att conf i Lösen utfärd 9?/11 1871

  Hanna Maria D 1858 26/11 Rsn

  Anders Johan S 1861 12/9

  ...

  Christiansson ANders Inh ?? 1783 20/9 Rödeby, från p 116 G.L 14/1 1871, död 8/1 1874

 22. Ramdala (K) fs B:1861-1894 B:2, SE/SVAR/LLA-133100030/B, in- utflyttade Randala 1861-1894. GID 1771.25.12300. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Utflyttade Ramdala 1861-1887, 1873 nr 9

  9?/8, hfl 152, Inh Peter Jönsson o familj, från Fabbemåla, till Carlskrona st.församl, 2M 2Q

 23. Karlskrona (K) sfs B1:1861-1873 BI:2 in, SE/SVAR/LLA-133100020/BI, Inflyttningslängder Karlskrona sfs 1861-1873 Utflyttningslängder Karlskrona sfs 1861-1873, (GID 1761.84). GID 1761.84.56600. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Inflyttade Karlskrona sfs 1861-1873, 1873 nr 143

  12/8, hfl 636 Jönsson Peter Arbetare med familj, från Ramdala, till 3:73, 2M 2Q

 24. Karlskrona (K) sfs A:1871-1881 AI:30-34, SE/SVAR/LLA-133100020/AI AI:30 del 1 kv 1-3 AI:31 del 2 kv 4-9 AI:32 del 3 kv 10-16 AI:33 del 4 kv 17-20 samt tillägg AI:34 del 5 personregister, HFL Karlskrona Stadsförsamling 1871-1880, (1: SVAR (48 711) 19 kort; 2: SVAR (48 712) 17 kort; GID 1761.102, 1761.126. 3: SVAR (48 713) 19 kort; 4: SVAR (48 714) 17 kort; 5: SVAR (48 715) 4 kort). GID 1761.102.61200. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Karlskrona sfs 1871-1880, 3:73

  Jönsson Peter Arbetare 1818 28/10 Jemjö, gift 7/7 1854, från Ramdala 1873 12/8 nr 143, betyg d 12/8 1873, bet ?? 27/1 1874

  Hustru Helena Andersdotter 1826 2/1? Xstiaonopel,

  dtr (Hanna Maria) (Hanna Maria) 1858 26/11 Ramdala, från ?? 1876, bet till Tyskland 20/5 1876, till ??, till Lübeck 1876 20/6 nr 82?

  son (Anders Johan) 1861 12/9 Ramdala, till amt 12/11 1875 nr 401

  Dtr (Elina Mathilda) 1856 17/7 Ramdala, från Ramdala 1873 30/10 nr 241, bet f Tyskland 3/5 1874, 19/3 1875, 23/1 1876, till Lübeck 1879? 20/5 nr 113

 25. Ramdala (K) fs F:1861-1875 FI:1. GID 1771.39.40500. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Döda Ramdala 1861-1875, 1874 nr 1

  Jan 8, Jan 16, Christiansson Anders Inh ?? Fabbamåla, 88å 3m 19d, Enkling, Ålderdom, hfl 152

 26. Karlskrona (K) sfs A:1881-1891 AI:35-40, AI:35 del 1 kv 1-3 AI:36 del 2 kv 3-7 AI:37 del 3 kv 8-13 AI:38 del 4 kv 14-19 samt tillägg AI:39 del 5 kv 20 samt tillägg AI:40 del 6 personregister, HFL Karlskrona Stadsförsamling 1881-1891 SE/SVAR/LLA-133100020/AI, (1: GID 1761.205, SVAR (48 832) 17 kort, 2: GID 1761.206, SVAR (48 833) 17 kort, 3: GID 1761.207, SVAR (48 834) 15 kort, 4: GID 1761.208, 4: GID 1761.209, SVAR (48 835) 17 kort, 5: GID 1761.210, 5: GID 1761.211, SVAR (48 836) 16 kort, 6: GID 1). GID 1761.209.14700, sid 1923. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Karlskrona sfs 1881-1891, 18:24

  Jönsson Peter arbet 1818 28/10 Jemjö, gift 1859 7/7

  H Helena Andersdtr 1826 Xnopel

  D Hanna Maria 1858 26/11 Ramdala, från Tyskland 1885 20/3 nr 14, ... absolv 19/12 1887, led?.bet t Amt 11/8 1888, till Amt 1889 1/6 nr 151

  oä S Wiktor Emanuel 1881 30/12 Förs

  oä S Gunnar Walfrid 1887 12/10

 27. SvBef1890 [Sveriges befolkning 1890], Sveriges Släktforskarförbund Arkion, Sveriges befolkning 1890, (CD). Post 1710036. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Andersdotter, Helena

  f. 1826 i Kristianopel (Blekinge län, Blekinge)

  h. Gift kvinna, mor i familjen

  3:dje Qvarteret, Karlskrona stadsförs (Blekinge län, Blekinge)

  Födelseort i källan: Kristianopel

  ---

  Jönsson, Peter 1818 Far

  Andersdotter, Helena 1826 Mor

 28. Karlskrona (K) sfs A:1891-1900 AI:41-47, SE/SVAR/LLA-133100020/AI AI:41 del 1 kv 1-2 AI:42 del 2 kv 3-6 AI:43 del 3 kv 6-12 AI:44 del 4 kv 12-18 AI:45 del 5 kv 19-20 AI:46 del 6 tillägg AI:47 del 7 personregister, HFL Karlskrona Stadsförsamling 1891-1900, (1: SVAR (48 838) 16 kort, 2: SVAR (48 839) 17 kort, 3: SVAR (48 840) 17 kort, 4: SVAR (48 841) 16 kort, 5: SVAR (48 842) 17 kort, 6: SVAR (48 843) 15 kort, 7: SVAR (48 844) 5 kort). GID 1761.215.27200, sid 579. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Karlskrona sfs 1891-1900, 3:31

  (appen 1923) Jönsson Peter arb, 1818 28/10 Jemjö, gift 1854 7/7, från /1873/

  Hu Andersdtr Helena 1826 Xnopel, död 1896 15/7

 29. Karlskrona (K) sfs F:SCB, Karlskrona (K) sfs F:SCB. GID 100010.61.47600. 1896. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  Döda Karlskrona sfs 1896 nr 150

  Juli 15, Jönsson Petersdtr Helena hustru arb Peter Jönsson, 1826, gift, Cancere ventriculi

.

Skapad av Genney 3.0