1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Y
 26. Z
 27. Å
 28. Ö

Abraham Karlsson 1825–<1890

Kön: Man Id: I25755 Levnadsålder: ≈64

Levnadsbana

Född1825-06-14 Bränteknufva, Fridlevstad (K) sn1
Fadern Karl Olsson dör (13)1838-11-04 Larum, Fridlevstad (K) sn2
Flyttar hemifrån (≈14)1840 Larum, Fridlevstad (K) sn
Konfirmerad (15)1840-12-11 Fridlevstad (K) sn
Bosatt (≈16)från 1841 Korsabäck, Fridlevstad (K) sn3
Bosatt (≈17)från 1842 Målatorp, Fridlevstad (K) sn4
Bosatt (≈19)från 1844 Marielund, Nättraby (K) sn5
Bosatt (≈20)från 1845 Boråkra (Båråkra), Nättraby (K) sn6
Flyttar till (≈20)1846 Karlskrona (K) stad

Moved to Karlskrona Stads Parish, Page 2:200 in HFL

Modern Anna Maria Petersdotter dör (22)1848-05-04 Larum, Fridlevstad (K) sn7
Bosatt (23)från 1848-11-21 Karlskrona (K) stad8
Flyttar till (≈23)1849 Karlskrona (K) stad9
Bosatt (≈24)från 1849 Karlskrona (K) stad10
Flyttar till (≈24)1850 Stockholm (A) stad
Död (≈64)före 1890

Källor

 1. Fridlevstad (K) fs C:1766-1834 CI:4, Fridlevstad fs moderförsamling i Fridlevstad, Rödeby pastorat, Födda Fridlevstad 1766-1834, (NAD SE/LLA/13538/C I/4 AD www.arkivdigital.se/sources/2134 SVAR (49 937) 14 kort SE/SVAR/LLA-133100010/CI Genline: GID 1751.18, 1751.22.). nr 82, GID 1751.22.52200. 1825. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  f 14 Junii; föddes och den 23dje Ejus döptes Torparen Carl Olssons och hustru Anna Maria Petersdotter ifrån Brenteknuda son Nne Abram, han bars till dopet af hustru Anna Mathises Ibidem, wittnen woro Oluf Jönsson och Torparen Mattis Petersson Ibidem; int d 24 Juli 28 år GL

 2. Fridlevstad (K) fs F:1766-1860 se EI:1, Fridlevstad (K) fs F:1766-1860 se EI:1. nr 98, GID 1751.23.88300. 1838. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  d 15 Nov; Begrofs Torparen Carl Olsson ifrån Larum som dog den 4de Ejus af Wådaskott 41 år GL

 3. Fridlevstad (K) fs A:1840-1846 AI:12-13, SE/SVAR/LLA-133100010/AI AI:12 del 1 AI:13 del 2, HFL Fridlevstad 1840-1846, (1: SVAR (49 930) 7 kort 2: SVAR (49 931) 6 kort, GID 1751.27.). sid 489, GID 1751.27.57900. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Karsabeck

  Tdr Abraham Carlsson 1825 14/6, från Larum 1841, till 519 Målatorp 1842, adm d 12/11 1840

 4. Fridlevstad (K) fs A:1840-1846 AI:12-13. sid 519, GID 1751.27.60900. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  105 Målatorp

  Tdr Abraham Carlsson 1825 14/6, från 489 Karsabeck 1842, till Nettraby 1844 nr 56

 5. Nättraby (K) fs A:1843-1848 AI:7, Nättraby (K) fs A:1843-1848 AI:7. sid 82, GID 1770.65.52800. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Marielund

  dr Abraham Carlsson 1825 14/6 Fridlevstad, från fridlevstad 1844, till p 29 1845

 6. Nättraby (K) fs A:1843-1848 AI:7. sid 29, GID 1770.65.47500. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Båråkra

  Augustinius Carlsson 1830 9/4 Larum, från Fridl 1845, till fridl 1846

  ...

  Abraham Carlsson 1825 14/6 Fridl, från p 82 1845, till Ca 1846

 7. Fridlevstad (K) fs F:1766-1860 se EI:1. GID 1751.23.91200. 1848. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Maj 4, 14, Enk Anna Maria Pettersd i Larum, 52 år

 8. Karlskrona (K) amt A:1846-1850 AI:32-37, AI:32 Del 1 Över- och underofficerare AI:33 Del 2 Civil och medicinalstaten m.m AI:34 Del 3 Pensionärer och gratialister AI:35 Del 4 Timmermän, hantverkare matroser och skeppsgossar AI:36 Del 5 Marinregemente komp 1-5 AI:37 Del 6 (Marinregemente ko, HFL Karlskrona amt 1846-1850, (1: GID 1760.32, 1760.190. 2: GID 1760.191, 1760.33. 3: GID 1760.192. 4: GID 1760.193, 5: GID 1760.34, GID 1760.33 6: GID 1760.35.). sid 23, GID 1760.32.96000. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Dräng Abraham Carlsson 1825 14/6 Fridlevstad, från Stadsförs 1848 21/11, till Stadsförs 1849 20/6, se attesten

 9. Karlskrona (K) sfs H:1849-1849, Karlskrona (K) sfs H:1849-1849. nr 49, GID 1761.33.48600. 1849. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  49 Dr Abrah CArlsson, från Amt, till 1:94

  ---

  Utg Attest No 67 1:94 No 49 GID 1761.33.55000

  Drängen Abraham Carlsson som är född uti Fridlevstad den 14 Junii 1825 /Tjugofem/ kom sistlidet år den 21 Nov ifrån härvarande Stadsförsamling och flyttar nu tillbaka med vistord om antaglig Christendomskunskap i förening med Salighetsmedlens sednaste bruk vid Stadsförsamlingen d 19/9 1847 /sju/ är till lefvernet utan annan anmärkning än att han enligt Rådh Rättens utslag af Ckr d 21 Juni 1848 blifvit dömd för 1sta Bes? Lönskaläge att erlägga böter ock undergå ensk skrift hvilket sednare skedde d 29 Sept nämnde år, enl uppb hinderslös om inte det af pigan härstädes Ingr Christ Maria Wetterlund med hvilken han sammanaflat barn som aflidit, enligt ofvan nämda utslag gjorde påstående att hon af Carlsson under äktenskapslöfte blifvit häfdad, lagligen fölföljes; för löpande året är han härstädes skrifven och hafvit skyddskoppor. Attest Dan Ringqvist Amt Comp och tf Pastor, Carlskrona Amts förs d 20/6 1849

 10. Karlskrona (K) sfs A:1848-1851 AI:11-13, AI:11 del 1 AI:12 del 2 AI:13 del 3, HFL Karlskrona sfs 1848-1851 SE/SVAR/LLA-133100020/AI, (1: GID 1761.79 2: GID 1761.187 3: GID 1761.74, GID 1761.69). sid 94, GID 1761.79.24900. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Carlsson Abraham 1825 14/6 Fridlevstad, från Amt 1849, till Stockholm 1850, se past Ringii at No 67

.

Skapad av Genney 3.0