1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Y
 26. Z
 27. Å
 28. Ö

Gumme Mattisson 1795–1849

Torpare, Bonde

Kön: Man Id: I31558 Levnadsålder: 54

Levnadsbana

Född1795-04-17 Ljuder (G) sn
Torpare, bonde
Bosatt (≈22)från 1817 Tararp, Hoby (K) sn1
Lyst (26) med
Inga Petersdotter (1796–1843)
1821-06-03 Hoby (K) sn
Gift (26) med
Inga Petersdotter (1796–1843)
1821-08-11 Hoby (K) sn2
Sonen Magnus Gummesson föds (27)1822-08-15 Tararp, Hoby (K) sn3
Dottern Inga Gummesdotter föds (29)1825-02-01 Sävsjömåla, Hoby (K) sn4
Sonen Peter Gummesson föds (33)1828-09-27 Sävsjömåla, Hoby (K) sn5
Dottern Elna Gummesdotter föds (36)1831-05-25 Sävsjömåla, Hoby (K) sn6
Sonen Mattis Gummesson föds (38)1833-09-10 Sävsjömåla, Hoby (K) sn7
Sonen Mattis Gummesson föds (40)1835-05-06 Sävsjömåla, Hoby (K) sn8
Sonen Mattis Gummesson dör (40)1835-05-06 Hoby (K) sn
Sonen Henrik Gummesson föds (44)1840-03-04 Sävsjömåla, Hoby (K) sn9
Makan Inga Petersdotter dör (47)1843-02-25 Lilla, Årsjömåla, Hoby (K) sn10
Bosatt (49)från 1844-11 Örseryd, Hoby (K) sn11
Bosatt (≈51)från 1846 Örseryd, Hoby (K) sn12
Död (54)1849-07-05 Örseryd, Hoby (K) sn

Källor

 1. Bräkne-Hoby (K) fs A:1814-1820 AI:11, Bräkne-Hoby (K) fs A:1814-1820 AI:11. sid 319. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  117 Tararp

  dr Gumme Mattisson 1795 17/4 Ljuder, från Hofmantorp 1817

 2. Bräkne-Hoby (K) fs E:1820-1834 se CI:9, Bräkne-Hoby (K) fs E:1820-1834 se CI:9. sid 248. 1821. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Junii Månad den 3 utfärdades och afkunnades 1sta gången lysning till äktenskap för drängen Gumme Mattisson i Tararp och pigan Inga Pettersdotter i Hakarp. Drängen Gumme låfvade att före wigseln lemna skriftligt bifall af sin fader gdm i Thorsås Mattis Gummesson, pigans fader båtsmannen i Sjöarp Petter Bred lemnade muntligt samtycke. Att föreskrifna contrahenter i ansende till slägtskap, trolofning med andra, wederbörandes samtycke och öfriga laga fordringar äro oförhindrade att i äktenskap träda, därföre gå undertecknade i full och laga borgen och I.Hueler Jons fjerdingsman i Tararp, Ola Pehrsson bdn i Dönhult, 3/6 10/6 17/6 vigde d 1178 no 4

 3. Bräkne-Hoby (K) fs C:1820-1834 CI:9, SE/SVAR/LLA-133100005/C/C:9 Se-hänvisning från Lysnings- och vigselböcker. SE/SVAR/LLA-133100005/E Serie 1820 1834 Se-hänvisning från Död- och begravningsböcker. SE/SVAR/LLA-133100005/F Serie 1820 1834 Reproducerad på SE/RA/8204/SVAR/SVAR-4102, Födda Bräkne Hoby 1820-1834 Vigda Bräkne Hoby 1820-1834 Döda Bräkne Hoby 1820-1834, (SVAR (410 201) 8 kort GID 1485.25). sid 34. 1822. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Martii 15, 18, Magnus - dr i Tararp Gumme Mattisson h Inga Pehrsdtr 32 år, vittn: h Maria Nilsdotter m t i Tararp Johannes Svensson, otid:läg bet 1.16 Rd

 4. Bräkne-Hoby (K) fs C:1820-1834 CI:9. sid 74. 1825. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Februarii 1, 6, Inga - t i Säfsjömåla Gumme Mattisson h Inga Pettersdtr 35 år, vittn: h Cissa Petersdtr m t i Foglakärr Pehr Gummesson, dr på Sjöarp Henric Petersson, kt

 5. Bräkne-Hoby (K) fs C:1820-1834 CI:9. sid 113. 1828. Andrahandsuppgift.

  Källtext:

  September 27, 28, Petter - t i Säfsjömåla Gumme Mattisson h Inga Pettersdtr 39 år, vittn: h Carna Jönsdtr, m b ib Eric Nilsson, t Pehr Gummesson i Hallen, p Elin Månsdtr Smeddamåla, barnet hade fått rätt nöddop af gm Daniel Jonasson i Säfsjömåla, kt 12/11

 6. Bräkne-Hoby (K) fs C:1820-1834 CI:9. sid 139. 1831. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Maji 25, 28, Elna - torp i Säfsjömåla Gumme Mattisson h Inga Pettersdtr 42 år, vittn h Carin Månsdtr m bond ib Henric Pettersson, dr i Smeddamåla Abraham Månsson, pig ibm Elin Månsdtr, kt 10/7

 7. Bräkne-Hoby (K) fs C:1820-1834 CI:9. sid 163. 1833. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  10, 15, Mattis + - torp i Säfsjömåla Gumme Mattisson h Inga Pettersdtr 44 år, vittn: h Botil Pehrsdtr m b i Smeddamåla Måns Gummesson, dr ibm Abraham Månsson, pig ibm Ingeborg Månsdtr, kt

 8. Bräkne-Hoby (K) fs C:1835-1851 CI:10, SE/SVAR/LLA-133100005/C, Födda Vigda Döda Bräkne Hoby 1835-1851, (GID 1485.26.). sid 9. 1835. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Maj 6, 17, Mattis - torp i Säfsjömåla Gumme Mattisson h Inga Pettersdtr 45 år, vittn: h Kerstin Pettersdtr, m b ib John Ericsson, dr Pehr Månsson i Bårabyggd, pig Anna Svensdtr på Ericsberg, kt 21/6

 9. Bräkne-Hoby (K) fs C:1835-1851 CI:10. sid 109. 1840. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Mars 4, 8, Henric - torp i Säfsjömåla Gumme Mattisson h Inga Pettersdtr 50 år, vittn: h Anna Svensdtr, m t ib Pehr Månsson, smed i Hoby Nils Svensson, h Bengta Svensdotter, kt 12/4

 10. Bräkne-Hoby (K) fs F:1835-1861 FI:1, SE/SVAR/LLA-133100005/F, Döda Bräkne-Hoby 1835-1861. sid 51. 1843. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Februari 25, 8/3, Inga Pettersdtr bonh i St Orrsjömåla Gumme Nilssons hustru, 47å 1m 10d, lungsot

 11. Bräkne-Hoby (K) fs A:1841-1845 AI:21, Bräkne-Hoby (K) fs A:1841-1845 AI:21. sid 493. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  165 Örseryd

  bond Gumme Mattisson 1895 17/4 Ljuders, från 465 1844

  h Inger Nilsdtr 1815 1/8 Hoby

  s Petter 1828 27/9 do

  s Mattis 1835 6/5 do

  s Henric 1840 4/3

  s Sven 1844 16/5 do

  d Inga 1825 1/2 do, till 443 1845

  d Elna 1831 25/5 do

  s Olof 1845 20/11 do, + 27 Nov 1845

 12. Bräkne-Hoby (K) fs A:1846-1850 AI:25, Bräkne-Hoby (K) fs A:1846-1850 AI:25. sid 516. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  165 Örseryd

  bond Gumme Mattisson 1795 17/4 Ljuder, död 5/7 1849

  bond Pehr Månsson 1828 28/5 Hoby, från fl 506 1850

  h Inger Nilsdtr 1815 1/8 Hoby

  s Petter 1828 27/9 do, till Rby d 11/11 1849

  s Mattis 1835 6/5 do, till fl 449 1850

  s Henric 1840 4/3 do

  s Sven 1844 16/5 do

  d Elna 1831 25/5 do, till Rby 1849 28/10

  d Margareta 1847 16/6 ibm

  s Arwid 1850 30/11 ibm

.

Skapad av Genney 3.0