1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Y
 26. Z
 27. Å
 28. Ö

John Andersson 1771–1820

Torpare

Kön: Man Referensnummer: 142 Id: I3952 Levnadsålder: 48

Levnadsbana

Född1771-09-11 Stubbetorp, Lösen (K) sn1
Torpare
Bosatt (≈36)från 1808 Biskopsberg by, Augerum (K) sn2
Bosatt (≈40)från 1812 Biskopsberg by, Augerum (K) sn3
Lyst (42) med
Maria Abrahamsdotter (1789–1828)
1813-09-26 Augerum (K) sn
Gift (42) med
Maria Abrahamsdotter (1789–1828)
1814-01-07 Augerum (K) sn4
Bosatt (42)från 1814-02 Biskopsberg by, Augerum (K) sn5
Sonen Anders Johnsson föds (43)1814-12-09 Biskopsberg by, Augerum (K) sn6
Dottern Annika Johnsdotter föds (44)1816-02-22 Biskopsberg by, Augerum (K) sn7
Bosatt (≈47)från 1819 Biskopsberg by, Augerum (K) sn8
Dottern Ingrid Johnsdotter föds (48)1819-12-19 Biskopsberg by, Augerum (K) sn9
Dottern Ingrid Johnsdotter dör (48)1819-12-25 Biskopsberg by, Augerum (K) sn10
Död (48)1820-06-02 Biskopsberg by, Augerum (K) sn11

Källor

 1. Lösen (K) fs C:1755-1797 CI:2, SE/SVAR/LLA-133100026/C, Födda Lösen 1755-1797, (GID 1767.35.). GID 1767.35.35100, sid 73. 1771. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  2ne; d 11 Septemb föddes Anders Hindrikssons Tvillingar i Stubbetorp, Modrans namn Marja, dett ena barnet gossebarn dett andra en flicka, d 14 Dito Christnades barnen hemma af ?? Magister Andreas Thörn i Lösen och kallades Jon och Botill, Jon Isacssons hustru Annika i Lösen och Pähr Jönssons hustru Elin i ??torp hål i barnen vid dopet, Wittnen Pähr Hansson och Nils Mattsson i Stubbetorp.

 2. Augerum (K) fs A:1808-1811 AI:1, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1808-1811, (SVAR (48 166) 5 kort, GID 1623.41.). GID 1623.41.21100. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  no 26 Biskopsberg

  torp John Andersson 1770

  flickan Kerstin Olasdtr 1794, 1810 fr Rödeby

  ...

  enk Maria Andersdtr 1745

 3. Augerum (K) fs A:1812-1813 AI:2, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1812-1813, (SVAR (48 167) 5 kort GID 1623.42). GID 1623.42.42900. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Biskopsberg

  Torp John Andersson 1770

  hustrun Maria Abrahamsdotter 1789

  Pigan Kjerstin? Jonasdotter 1793

  Flickan Kjerstin? Olasdott 1792

  Fattiga och sjukliga och sängliggande Enk Marja Andersd 1745? [mor?]

 4. Augerum (K) fs E:1797-1816 EI:2, SE/SVAR/LLA-133100003/E/E:2, Vigda Augerum 1797-1816 Döda Augerum 1797-1843, (SVAR Augerum E:2 (48 182) 4 kort GID 1623.21). nr 12, GID 1623.21.93000, sid 313. 1813. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Lystes första gången i Augerums kyrka, 15 Söndagen efter trinitalis (trefaldighet) 26 september 1813. Att för det äktenskaps som beslutit är fullbordas emellan Torparen, Drängen John Andersson i Biskoppsberg och Pigan Maria Abrahamsdotter därsammastädes, icke är något dett ringaste hinder, hvarken hvarken genom släktskap, svågerskap, förlofvaning med andra, wederbörandens samtycke, eller laga ålder, gå undertecknande i full borgen och laga ansvarighet hvilket wi med våra namn och bomärken i undertäcknande bestyrka som skedde i Lösens Prestgård d 24 Septbr 1813. Vigde den 7 Januar år 1814. Abraham "A" [bomärke] Andersson; Fader til Maria boende i Biskoppsberg. "Bängt Jönze" [Signatur] i Mölletorp; Nämndeman

 5. Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:4, Augerum (K) fs A:1814-1818 AI:4. sid 250, GID 1623.43.81300. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  26 Biskoppsberg

  T(orpare) John Anders(son) 1770 Lösen S(ocken)

  H(ustru) Maria Abrahams(dotter) 1789 Auger(um) S(ocken)

  S(on) Anders 1814 9/12 Do

  Dotter Annica 1816 22/12 Dito

  ...

  Pigan Maria HöljansDot(ter) 1793 17/12 Auger(um) S(ocken), (från) Torp John Abrahamsons samma No 1818

  Oäkta Dot(tern) Ingrid Stina 1817 23/10 Dito

  ...

  Ihs Enk Marja Andersd 1745 Lösen S, sängliggande, skattefri

 6. Augerum (K) fs C:1811-1825 CI:5, SE/SVAR/LLA-133100003/C, Födda Augerum 1811-1825, (SVAR (48 179) 5 kort GID 1623.18). GID 1623.18.15600. 1814. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Den 9 December föddes Torparen John Anderssons och dess hustru Maria Abrahamsdotters gossebarn i Biskoppsberg d 18 döptes barnet af prosten Alexandersson och kallades Anders. Kyrkovärden Hans Perssons hustru Sisja Andersdotter i Biskoppsberg höll barnet vid dopet. Faddrad voro Bonden Kyrkovärden Hans Persson och Bonden Måns Petersson i Biskoppsberg. Moderns ålder 25 år

 7. Augerum (K) fs C:1811-1825 CI:5. GID 1623.18.18800. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Augerum 1811-1825, 1816, Annica

  Den 22 December föddes Torparen John Anderssons och dess Hustrus Maria AbrahamsDotters Flickebarn i Biskoppsberg som döptes den 20de ejusdem af Herr Prosten Alexandersson och kallades Annica. Torparen Jon Abramamssons [morbror] hustru Ingjär Håkansdotter i Biskoppsberg höll barnet vid dopakten. Faddrar voro Kyrkovärden Hans Pehrsson i Biskoppsberg och Torparen Jon Abrahamsson dersammanstädes. Modern 27 år. Kyrktagen 2/2 1817.

 8. Augerum (K) fs A:1819-1823 AI:6, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1819-1823, (SVAR (48 170) 10 kort GID 1623.103.). GID 1623.103.37600. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  No 26 Biskopsberg

  ?? Olof Swensson [struken] 1791 1/5 Jemsjö? S se nedan förs 1821

  Torp John Andersson [struken] 1770 Lösens S, död 1820 2/6, till Samma No 1823

  T ?? Maria AbrahamsD 1789 Auger S, till do

  Styf Son Anders Johansson 1814 9/12 dito, till do

  Son Swen 1822 1/9 dito, till do

  dotr Annica Johansdr 1816 22/12 Auger S

  dot Ingrid 1819 19/12 dito, död 1819 25/12

  ...

  Dr Olof Svensson 1791 1/5 Jemsjö S, från Bettamåla 1821, till se ofvan på sidan 1821

  ...

  Inhs fat? Sängliggande Enkan Maria Anders skattefri 1745, Lösens S

 9. Augerum (K) fs C:1811-1825 CI:5. GID 1623.18.23600. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Augerum 1811-1825, 1819

  Ingrid, Den 19de December föddes Torparen John Anderssons och dess Hustru Maria Abrahamsdotters Flickebarn uti Biskopsberg Som döptes den 25te ejusdem af Tib? Lindqvist och kallades: Ingrid. Inhyses Enkan Maria Andersdotter uti Biskoppsberg höll barnet vid dopet. Fadder var Bonden Håkan Andersson dersammastädes, moderns ålder 30 år kyrktag 30/1 1820

 10. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2, Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. GID 1623.21.82500, sid 117. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Döda Augerum 1797-1843, 1819

  December 25, 31, Torparen John Andersosns dotter i Biskopstorp Ingrid, Sjukdom Hjertsprång, ålder 7 dagar

 11. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. sid 121, GID 1623.21.82700. 1820. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Junii 2, 9, Torparen John Andersson i Biskopsberg (gift), Oangifven sjukdom, 50 år

.

Skapad av Genney 3.0