1. ,
 2. A
 3. B
 4. C
 5. D
 6. E
 7. F
 8. G
 9. H
 10. I
 11. J
 12. K
 13. L
 14. M
 15. N
 16. O
 17. P
 18. Q
 19. R
 20. S
 21. T
 22. U
 23. V
 24. W
 25. Y
 26. Z
 27. Å
 28. Ö

Maria Abrahamsdotter 1789–1828

Kön: Kvinna Referensnummer: 143 Id: I814 Levnadsålder: 39

Levnadsbana

Född1789-05-22 Cronoborg, Augerum (K) sn1
Döpt (0)1789-05-23 Cronoborg, Augerum (K) sn
Modern Anna Jonsdotter dör (15)1805-04-17 Biskopsberg by, Augerum (K) sn2
Lyst (24) med
John Andersson (1771–1820)
1813-09-26 Augerum (K) sn
Gift (24) med
John Andersson (1771–1820)
1814-01-07 Augerum (K) sn3
Sonen Anders Johnsson föds (25)1814-12-09 Biskopsberg by, Augerum (K) sn4
Dottern Annika Johnsdotter föds (26)1816-02-22 Biskopsberg by, Augerum (K) sn5
Vittne / Fadder (28)1818-05-07 Biskopsberg by, Augerum (K) sn

Höll brosdotter Maria vid dopet

Bosatt (≈30)från 1819 Biskopsberg by, Augerum (K) sn6
Dottern Ingrid Johnsdotter föds (30)1819-12-19 Biskopsberg by, Augerum (K) sn7
Dottern Ingrid Johnsdotter dör (30)1819-12-25 Biskopsberg by, Augerum (K) sn8
Maken John Andersson dör (31)1820-06-02 Biskopsberg by, Augerum (K) sn9
Lyst (32) med
Olof Svensson (1791–1870)
1821-12-23 Augerum (K) sn
Gift (32) med
Olof Svensson (1791–1870)
1822-02-01 Augerum (K) sn10
Sonen Sven Olofsson föds (33)1822-09-01 Biskopsberg by, Augerum (K) sn11
Bosatt (≈34)från 1823 Biskopsberg by, Augerum (K) sn12
Dottern Cecilia Olofsdotter föds (34)1824-03-01 Biskopsberg by, Augerum (K) sn13
Bosatt (≈35)från 1824 Biskopsberg by, Augerum (K) sn14
Dottern Cecilia Olofsdotter dör (35)1825-03-31 Biskopsberg by, Augerum (K) sn15
Dottern Cecilia Olofsdotter föds (36)1826-03-12 Biskopsberg by, Augerum (K) sn16
Sonen Sven Olofsson dör (38)1828-03-04 Biskopsberg by, Augerum (K) sn17
Död (39)1828-06-20 Biskopsberg by, Augerum (K) sn18

Källor

 1. Augerum (K) fs C:1782-1810 CI:3, SE/SVAR/LLA-133100003/C, Födda Augerum 1782-1810, (SVAR (48 178) 5 kort GID 1623.16, 1623.17). GID 1623.16.95500, sid 83. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda 1782-1810, 1789

  Marja; Den 22 Maj föddes Brukaren Abram Anderssons och dess hustru Anna Jonsdotters flickebarn uti Cronoborg d 23de dito Christnades barnet och kallades Marja. Hustrun Ingjär Jönsdotter uti ?? höll barnet vid dopet. Vittnen Anders Bondeson i Augerum.

 2. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2, Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. GID 1623.21.78000, sid 37. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Döda Augerum 1797-1843, 1805 April

  17, 22, Biskopsberg Torparen Abram Anderssons hustru Anna Johnsdotter. Blef död af Lungasoth. Dödålder 51 år.

 3. Augerum (K) fs E:1797-1816 EI:2, SE/SVAR/LLA-133100003/E/E:2, Vigda Augerum 1797-1816 Döda Augerum 1797-1843, (SVAR Augerum E:2 (48 182) 4 kort GID 1623.21). nr 12, GID 1623.21.93000, sid 313. 1813. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Lystes första gången i Augerums kyrka, 15 Söndagen efter trinitalis (trefaldighet) 26 september 1813. Att för det äktenskaps som beslutit är fullbordas emellan Torparen, Drängen John Andersson i Biskoppsberg och Pigan Maria Abrahamsdotter därsammastädes, icke är något dett ringaste hinder, hvarken hvarken genom släktskap, svågerskap, förlofvaning med andra, wederbörandens samtycke, eller laga ålder, gå undertecknande i full borgen och laga ansvarighet hvilket wi med våra namn och bomärken i undertäcknande bestyrka som skedde i Lösens Prestgård d 24 Septbr 1813. Vigde den 7 Januar år 1814. Abraham "A" [bomärke] Andersson; Fader til Maria boende i Biskoppsberg. "Bängt Jönze" [Signatur] i Mölletorp; Nämndeman

 4. Augerum (K) fs C:1811-1825 CI:5, SE/SVAR/LLA-133100003/C, Födda Augerum 1811-1825, (SVAR (48 179) 5 kort GID 1623.18). GID 1623.18.15600. 1814. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Den 9 December föddes Torparen John Anderssons och dess hustru Maria Abrahamsdotters gossebarn i Biskoppsberg d 18 döptes barnet af prosten Alexandersson och kallades Anders. Kyrkovärden Hans Perssons hustru Sisja Andersdotter i Biskoppsberg höll barnet vid dopet. Faddrad voro Bonden Kyrkovärden Hans Persson och Bonden Måns Petersson i Biskoppsberg. Moderns ålder 25 år

 5. Augerum (K) fs C:1811-1825 CI:5. GID 1623.18.18800. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Augerum 1811-1825, 1816, Annica

  Den 22 December föddes Torparen John Anderssons och dess Hustrus Maria AbrahamsDotters Flickebarn i Biskoppsberg som döptes den 20de ejusdem af Herr Prosten Alexandersson och kallades Annica. Torparen Jon Abramamssons [morbror] hustru Ingjär Håkansdotter i Biskoppsberg höll barnet vid dopakten. Faddrar voro Kyrkovärden Hans Pehrsson i Biskoppsberg och Torparen Jon Abrahamsson dersammanstädes. Modern 27 år. Kyrktagen 2/2 1817.

 6. Augerum (K) fs A:1819-1823 AI:6, SE/SVAR/LLA-133100003/AI, HFL Augerum 1819-1823, (SVAR (48 170) 10 kort GID 1623.103.). GID 1623.103.37600. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Augerum 1819-1823, No 26 Biskopsberg

  ?? Olof Swensson [struken] 1791 1/5 Jemsjö? S se nedan förs 1821

  Torp John Andersson [struken] 1770 Lösens S, död 1820 2/6, till Samma No 1823

  T ?? Maria AbrahamsD 1789 Auger S, till do

  Styf Son Anders Johansson 1814 9/12 dito, till do

  Son Swen 1822 1/9 dito, till do

  dotr Annica Johansdr 1816 22/12 Auger S

  dot Ingrid 1819 19/12 dito, död 1819 25/12

  ...

  Dr Olof Svensson 1791 1/5 Jemsjö S, från Bettamåla 1821, till se öfverst på sidan 1821

  ...

  Inhs fat? Sängliggande Enkan Maria Anders skattefri 1745, Lösens S

 7. Augerum (K) fs C:1811-1825 CI:5. GID 1623.18.23600. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Augerum 1811-1825, 1819

  Ingrid, Den 19de December föddes Torparen John Anderssons och dess Hustru Maria Abrahamsdotters Flickebarn uti Biskopsberg Som döptes den 25te ejusdem af Tib? Lindqvist och kallades: Ingrid. Inhyses Enkan Maria Andersdotter uti Biskoppsberg höll barnet vid dopet. Fadder var Bonden Håkan Andersson dersammastädes, moderns ålder 30 år kyrktag 30/1 1820

 8. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. GID 1623.21.82500, sid 117. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Döda Augerum 1797-1843, 1819

  December 25, 31, Torparen John Andersosns dotter i Biskopstorp Ingrid, Sjukdom Hjertsprång, ålder 7 dagar

 9. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. sid 121, GID 1623.21.82700. 1820. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Junii 2, 9, Torparen John Andersson i Biskopsberg (gift), Oangifven sjukdom, 50 år

 10. Augerum (K) fs E:1816-1846 EI:3, SE/SVAR/LLA-133100003/E, Vigda Augerum 1816-1846, (GID 1623.22.). GID 1623.22.99700. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Vigda Augerum 1816-1846, 1821 nr 22

  Wigde d 1/2 1822 af Tit: Alexandersson. Lystes första gången i Augerums Kyrko? församling 4de Söndagen i Advent d 23 December 1821. För det äktenskap som i Herrens Namn beslutit är fullbordat emellan Dr Olof Svensson i Biskoppsberg 30 år gl och Torpare Enkan Maria AbrahamsDotter i Biskoppsberg, icke är något hinder hwarken genom släktskap, Svåger?skap, Trolofvning med andra,laga ålder eller af hvad det wara må, boupteckning efter sin afl man Johan Andersson som blifvit till häradsrätten på lagtima höstetinget d 12 Dec 1820 ... altså gå vi undertecknade En för bägge och bägge för en i laga borgen och ansvarighet, att inga hinder äro för detta äktenskaps ingående det wi med wåra Namn undersättande bestyrka i Lösen d 21 December 1821. B Danielsson i Lösen, Hans H [bomärke] Åkesson i Björsmåla

 11. Augerum (K) fs C:1811-1825 CI:5. GID 1623.18.28500. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Augerum 1811-1825, 1822

  Sven, Den 1sta September föddes Torparen Olof Svenssons och dess hustru Maria Abramsdotters Gåssebarn uti Biskoppsberg som döptes den 8de ejusdem af Til. Lindqvist och kallades Sven. Bond hustru Ingesdotter i Bittamåla höll barnet vid dopet. Faddrar dess man bonden Olof Pehrsson derstädes och drängen Sven Svensson dersammastädes, moderns ålder 33 år, kyrktagen 13/10 1822.

 12. Augerum (K) fs A:1819-1823 AI:6. GID 1623.103.37200. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Augerum 1819-1823, No 26 Biskopsberg

  hos H: Abram Håkan Bondesson 1790 1/2 Lösen ...

  Inhys Dr Olof Svensson 1791 1/5 Jemjö S, från Samma No 1823

  H Maria AbrahamsD 1789 Auger S

  StjufSon Anders Johnsson 1814 9/12 Dito

  Son Sven 1822 1/9 Dito

  StjufDot Annica JohnsD 1816 22/12 Dito

 13. Augerum (K) fs C:1811-1825 CI:5. GID 1623.18.30500. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Födda Augerum 1811-1825, 1824

  Cecilia, Den 1ste Mars föddes Inhyses Olof Svensson och dess Hustru Maria Abramsdotters Flickebarn i Biskoppsberg, som döptes den 7de ejusdem af Til. Lindqvist och kallades Cecilia. Bond. hustrun Kerstin Abramsdotter i Granhult af Ramdala socken höll barnet vid dopet. Faddrar dess man Bonden Peter Håhansson derstädes och Torparen Sven Svensson i Bettamåla. modernds ålder 34 år, kyrktagen 11/4 1924

 14. Augerum (K) fs A:1824-1828 AI:7, Augerum (K) fs A:1824-1828 AI:7. GID 1623.104.94600. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  HFL Augerum 1824-1828, No 26 Biskopsberg

  [hos] Torp Peter Persson 1784 Aug Sn ...

  ihs Olof Svensson 1791 1/5 Jemjö, från 1823 Samma No

  H Maria Abrahamsdr 1789 Aug Sn, död 20/6 1828, Från 1823 Samma No

  Stjufbarn Anders Johnsson 1814 9/19 dito, från 1823 Do

  Son Swen 1822 1/9 dito, från 1823 do, död ?/? 1828

  styfdot Annica JohnsD 1816 22/12 Aug Sn, från 1823 Samma No

  dott Cecilia 1824 1/3 Dito, död 1825 31/3

  dot Cecilia 1826 12/3 do

  ... nästa sida ...

  ihs fatghj Enk Maria Anders 1745 Lösen Sn, död 1825 3/1

 15. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. GID 1623.21.84000, sid 147. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Döda Augerum 1797-1843, 1825

  31/3, 4/4, Torparen Olof Svenssons dotter Cecilia i Biskopsberg, slag, 1 år

 16. Augerum (K) fs C:1826-1847 CI:6, Augerum (K) fs C:1826-1847 CI:6. GID 1623.19.34000. 1826. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Cecilia, Mars d 12 föddes i Biskoppsberg och den 18 döptes Torparen Ola Svenssons och hustru Marias dotter Cecilia. Suse Bonden Håkan Andersons hustru Kerstin i Biskoppsberg. Test Håkan Anderssons och Torparen John Abramssons i Biskoppsberg. Modr 37 år gl

 17. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. GID 1623.21.84800, sid 161. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  Döda Augerum 1797-1843, 1828

  4/3, 9/3, Inhyses Ola Svenssons Son Sven i Biskopsberg, Frossa, 6 år

 18. Augerum (K) fs F:1797-1843 se EI:2. sid 163, GID 1623.21.84900. 1828. Förstahandsuppgift.

  Källtext:

  20/6, 29/6, Inh Olof Svenssons Hustru Maria Abramsdr i Biskopsberg, Lungsot, 39 år

.

Skapad av Genney 3.0